czwartek, 27 stycznia 2022

Wiadomości

  • 1 komentarzy
  • 12031 wyświetleń

Bezpłatne szkolenia

Kurs na operatora wózków jezdniowych
Kurs na prawo jazdy kat. C

Wójt Gminy Grajewo informuje o możliwości uczestnictwa w projekcie pn. „Nowy zawód – nowe możliwości” współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013. Uczestnik projektu może wziąć udział w jednym z kursów: kurs na prawo jazdy kat. C lub kurs na operatora wózków jezdniowych. Rekrutacja na szkolenia rozpocznie się 21.04.2008 r.

 

 Projekt skierowany jest do osób spełniających następujące warunki:
a) osoba zameldowana na terenie Gminy Grajewo,
b) osoba pozostająca bez zatrudnienia (osoba w wieku produkcyjnym, niezatrudniona
i niewykonująca innej pracy zarobkowej, zdolna i gotowa do podjęcia zatrudnienia,
w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy, w tym również bierna zawodowo).
W ramach projektu wykluczone są:
a) osoby zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy jako bezrobotne lub poszukujące pracy,
b) osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub umowy prawa cywilnego,
c) osoby prowadzące działalność gospodarczą,
d) rolnicy lub domownicy rolnika ubezpieczeni w KRUS,
e) uczniowie lub słuchacze szkół dziennych oraz studenci studiów dziennych.

Bliższe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (086) 272 30 00 – p. Ewelina Ajdyn

 UG Grajewo
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego

środa, 26 stycznia 2022

Młodzi kadeci na szkoleniu w górach

Komentarze (1)

dobrze ze jutro tej inforacji nie podano

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.