czwartek, 28 października 2021

Wiadomości

Bezpłatne kursy w Rajgrodzie

Bezpłatne kursy w Rajgrodzie

Informujemy, iż mieszkańcy gminy Rajgród mogą zgłaszać się do udziału w projekcie „Nowe kwalifikacje – nowe możliwości”.

Celem projektu jest wsparcie 100 osób z 44 miast i gmin z terenu województwa podlaskiego - zagrożonych wykluczeniem społecznym - w ciągu 18 miesięcy poprzez doradztwo zawodowe, intensywny coaching, kursy zawodowe i możliwość odbycia płatnego stażu.

W ramach projektu każdy zakwalifikowany uczestnik skorzysta z doradztwa zawodowego, spotkań coachingowych oraz z wybranego (jednego) bezpłatnego kursu:
a) prawo jazdy kategorii C – 20 osób;
b) kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej – przewóz rzeczy – 20 osób;
c) kasjer handlowy – 30 osób;
d) bukieciarz – florysta – 30 osób.

Dodatkowo 30 osób będzie miało szansę skorzystać z płatnych staży w wybranej firmie.

W Projekcie mogą uczestniczyć osoby mieszkające na terenie jednej z 44 gmin województwa podlaskiego (w tym gminy Rajgród), mieszczące się w co najmniej jednej spośród następujących kategorii:
- osoby niezatrudnione zagrożone wykluczeniem społecznym, w tym z powodu długotrwałego bezrobocia
- osoby niezatrudnione zagrożone wykluczeniem społecznym z powodu opuszczenia rodzin zastępczych, placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz placówek, o których mowa w art.88 ustawy o pomocy społecznej, mające trudności z integracją zawodową i społeczną,
- osoby niezatrudnione zagrożone wykluczeniem społecznym z powodu samotnego wychowywania dziecka.

Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie EUROPARTNER Akademicki Klub Integracji Europejskiej w partnerstwie z Ośrodkiem Szkolenia Kierowców Autoszkoła „Faworyt”
w Białymstoku oraz Związkiem Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego, przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Szczegółowe informacje na temat projektu - http://www.europartner-akie.pl/nknm/


Rekrutacja trwa do wyczerpania limitu 100 miejsc!
Urząd Miejski w Rajgrodzie

 

Biuro Projektu: Stowarzyszenie EUROPARTNER AKIE

ul. Warszawska 44/1, III piętro, 15-077 Białystok

tel./fax: 085/732 02 58

email: [email protected]

czwartek, 28 października 2021

Ograniczenie wizyt w KP PSP w Grajewie

Komentarze (0)

Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.