niedziela, 5 lutego 2023

Wiadomości

Bezpłatne kursy dla pielęgniarek

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach zaprasza pielęgniarki / pielęgniarzy oraz położne / położnych do udziału w dofinansowanych kursach specjalistycznych i kwalifikacyjnych.

Kurs realizowane są w ramach projekt p.n. Wzrost kwalifikacji pielęgniarek i położnych w zakresie potrzeb epidemiologicznych i demograficznych kraju który jest finansowanych w ramach V Osi priorytetowej Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działania 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.


Działania realizowane są na terenie 5 województw: podlaskiego, warmińsko - mazurskiego, pomorskiego, lubelskiego i mazowieckiego.

Projekt przewiduje wsparcie dla 800 pielęgniarek i położnych w formie następujących kursów:

Kurs specjalistyczny: Ordynowanie leków, wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych
Kurs specjalistyczny: Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych.
Kurs specjalistyczny: Opieka pielęgniarska nad chorym dorosłym w leczeniu systemowym nowotworów.
Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego.


Uczestnictwo w kursach jest bezpłatne.

Szczegółowe informacje dotyczące projektu znajdują się
na stronie internetowej projektu www.pwsz.suwalki.pl w zakładce projekty unijne,
pod nr tel. 87 562 83 99 lub siedzibie Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej
m. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach, ul. Noniewicza 10, 16-400 Suwałki.

 

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.