wtorek, 16 kwietnia 2024

Kraj

Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

Etap wojewódzki konkursu "Bezpieczne Gospodarstwo Rolne" rozstrzygnięty

    Uroczyste podsumowanie etapu wojewódzkiego XI edycji Ogólnokrajowego Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”, połączone z wręczeniem nagród jego laureatom, odbyło się 09 sierpnia 2013 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku.

    Organizatorem etapu wojewódzkiego była Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku. W organizacji konkursu uczestniczyli również:
 Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku,
 Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego,
 Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku,
 Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie,
 Podlaska Izba Rolnicza,
 Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku.

    Cel konkursu, organizowanego od 2003 roku jest niezmienny – promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych. Konkurs kierowany jest do osób pełnoletnich, prowadzących produkcyjną działalność rolniczą. Patronat honorowy nad jego XI edycją sprawuje Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej, Bronisław Komorowski.

    Po eliminacjach regionalnych oraz wizytacji 9 gospodarstw zakwalifikowanych do finałowej oceny na etapie wojewódzkim, Wojewódzka Komisja Konkursowa uznała, że najbezpieczniejszym gospodarstwem rolnym w województwie podlaskim w 2013 r. zostało gospodarstwo Państwa Małgorzaty i Dariusza Zarębów z miejscowości Jastrząbka Młoda, gm. Śniadowo (pow. gospodarstwa 62ha, profil produkcji – hodowla bydła mlecznego).

 Ponadto Komisja przyznała:
II miejsce: Katarzynie i Sławomirowi Stasińskim z miejscowości Wysokie, gm. Wiżajny (pow. gospodarstwa 35ha, profil produkcji – hodowla bydła mlecznego),
III miejsce: Grażynie i Waldemarowi Bobinom z miejscowości Oszkinie, gm. Puńsk (pow. gospodarstwa 45ha, profil produkcji – hodowla trzody chlewnej).

    Podstawą oceny gospodarstw były elementy wpływające na bezpieczeństwo pracy, a w szczególności: ład i porządek w obrębie podwórza, zabudowań i stanowisk pracy, stan budynków inwentarskich i gospodarczych, w tym: stan schodów i używanych drabin oraz instalacji i urządzeń elektrycznych, wyposażenie maszyn i urządzeń używanych w gospodarstwie w osłony ruchomych części, podpory i inne zabezpieczenia, stan techniczny pilarek tarczowych i łańcuchowych, warunki obsługi i bytowania zwierząt gospodarskich, stosowanie, stan i jakość środków ochrony osobistej. Brano również pod uwagę elementy dodatkowe, tj. wydzielenie w gospodarstwie miejsca do zabawy dzieci i wypoczynku dorosłych, estetykę gospodarstwa, udogodnienia zwiększające bezpieczeństwo i higienę pracy wykonane przez właściciela gospodarstwa.
    Wszyscy laureaci otrzymali atrakcyjne nagrody rzeczowe.

    Kolejnym etapem zmagań są eliminacje centralne. Weźmie w nich udział 16 laureatów wyłonionych w poszczególnych etapach wojewódzkich w kraju, w tym Państwo Zarębowie jako przedstawiciele województwa podlaskiego. Nagrodą główną w konkursie jest ufundowany przez Prezesa KRUS ciągnik rolniczy. - OR KRUS w Białymstoku


Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.