Kultura i rozrywka

Bajki i baśnie Europy

W dniu  27 listopada 2007 roku w Szkole Podstawowej  w Szczuczynie odbył się Gminny Przegląd Teatrzyków Dziecięcych  pt ,,Bajki i baśnie Europy”. Imprezę zorganizo-wano w ramach projektu edukacyjnego Aktywna Szkoła - ,, Ruszamy w krainę Edukolandii”. Celem jej było m.in. rozwijanie umiejętności i zdolności  recytatorskich  uczniow, kształto-wanie nawyków obcowania z pięknem języka poetyckiego, upowszchnianie inicjatyw twór-czych  nauczycieli oraz wymiana doświadczeń metodycznych opiekunów kół teatralnych.

Do przeglądu przystąpiło 7 szkolnych  zespołów artystycznych: cztery ze Szczuczyna, dwa z Bzur oraz jeden z Niedźwiadnej. Rozpoczęto od prezentacji przygotowanych przez najmłod-szych. Dużo braw zebrały klasy 0b i 0c przedstawiające przygody szewczyka Skuby. Po krót-kiej przerwie, którą urozmaiciły występy zespołu tanecznego „Pomarańczki”, widzów czekały kolejne emocje. Wszyscy byli pod wrażeniem wydarzeń rozgrywających się w krainie baśni, ukazanych przez uczniów kl. IIa i II b. Podobała się okrutna macocha, Śnieżka krasnoludki. W czasie kolejnego antraktu podziwiano występy solistów z kl. IVb i VIc. W ich wykonaniu usłyszeliśmy popularne angielskie przeboje. Dużym zainteresowaniem cieszyła się kolejna inscenizacja. Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Bzurach bardzo ciekawie ukazali dzieje brzydkiego kaczątka. Kolejna przerwa taneczna. Chwilę później ponownie pojawiła się kró-lewna Śnieżka, tym razem jej przygody przedstawli uczniowie klasy integracyjnej IIIa. Uka-zali oni jej niełatwy pobyt w chatce krasnoludków. Śnieżka miała z nimi mnóstwo kłopotów. Musiała nauczyć ich, jak należy myć zęby, jak zdrowo się odżywiać, jak dbać o higienę. Ak-torzy w nagrodę za bardzo pożyteczne rady zostali zasypani gradem oklasków.

Najwięcej emocji wywołało jednak przedstawienie uczniów ze Szkoły Podstawowej w Niedźwiadnej. Pokazali oni przygody kota w butach. Ich kot był wspaniały. Z wielką gracją kłaniał się publiczności, elegancko wywijał kapeluszem ze strusim piórem i miał bardzo pięk-ne długie skórzane buty.
Zauoroczyły widzów również perypetie Kacperka. Jakież kłopoty miała z nim mama Kłopocinka. Opowiedziały o nich piękną poetycką polszczyzną uczennice kl. III b. Następnie obejrzeliśmy występ zespołu kl. IV-VI Szkoły Podstawowej w Bzurach. Zaprezentowali oni przygody dzielnego szewczyka Dratewki. Zakończyły się one wspaniałym weselem. Publicz-ność podziwiała korowód taneczny.

Wszystkie prezentacje oceniało jury. W skład powołanego przez organizatorów ze-społu sędziowskiego weszli: Pan Burmistrz Miasta i Gminy Szczuczyn Waldemar Szczesny, Pani Maria Ostrowska oraz nauczyciele ze szkół podstawowych w Szczuczynie, Bzurach i Niedźwiadnej. Zanim jury ogłosiło swój werdykt, publiczność czekała kolejna niespodzianka. Poza konkursem wystąpił zespół teatralny ze Szkoły Podstawowej w Szczuczynie. Jego prezentacja „Opowieści Chlebowej Babci” na Przeglądzie Szkolnych Zespołów Teatralnych w Łomży zdobyła I miejsce.

To przedstawienie dostarczyło widowni niezapomnianych przeżyć. Było super. Po-dziwiano grę aktorów – koleżanek i kolegów. Nic dziwnego, że oklaskom nie było końca.
Ostatnim punktem programu było wysłuchanie werdyktu jury. P. Burmistrz – przewodniczący ogłosił, że I miejsce przyznano zespołowi SP w Niedźwiadnej za przedstawienie „Kot w bu-tach”, II – zespołowi SP w Szczuczynie za inscenizację pt. „Kłopoty Śnieżki z krasnoludka-mi”. III nagrodę zdobyli uczniowie SP w Bzurach za prezentację pt. „Brzydkie kaczątko”. Pozostałe zespoły artystyczne wyróżniono nagrodami książkowymi i pamiątkowymi dyplo-mami. Nagrody ufundowano ze środków finansowych otrzymanych w ramach realizowanego przez szkołę projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Było to bardzo udane i wyjątkowe popołudnie. Oby więcej takich imprez odbywało się w naszej szkole.

Zdjęcia

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.