wtorek, 21 września 2021

Kraj

  • 2 komentarzy
  • 1944 wyświetleń

Alkohol i Sanepid

Jeżeli firma będzie prowadzić działalność gastronomiczną  ze sprzedażą alkoholu musimy na taką formę działalności uzyskać zezwolenie. O zezwolenie zgłaszamy się do Urzędu Miasta, Wydział Ogólno-Organizacyjny, Ewidencja Działalności Gospodarczej (patrz wyżej). Poza standardowymi rubrykami do wypełnienia we wniosku (jakie zezwolenie, jaka firma i siedziba itp.) musimy załączyć dokumenty:
1/ zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności lub odpis z rejestru przedsiębiorców,
2/ potwierdzenie tytułu prawnego do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży alkoholu,
3/ zgodę właściciela, zarządcy lub administratora budynku jeżeli punkt ma być zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,
4/ decyzję właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego potwierdzającą spełnienie warunków sanitarnych przez punkt sprzedaży.

Warunki sanitarne do spełnienia precyzują przepisy zawarte w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26.IV.2004r (Dz.U nr 104 poz.1096) w sprawie środków spożywczych, natomiast warunki techniczne reguluje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.IV.2002r (Dz. U. nr 75 poz. 690). Jeżeli będzie sala konsumpcyjna muszą być np. ustępy oddzielne dla personelu i dla klientów.
Bardzo ważną rzeczą jest posiadanie dobrej wody, musimy więc wykonać badanie wody - bakteriologiczne i fizykochemiczne (Dz. U z 2004r nr 109 poz. 1156). Grajewska stacja SANEPID-u takiego badania nie wykonuje, pomaga natomiast przy pobieraniu próbek wody.

środa, 28 grudnia 2016

Przekręt internetowy

poniedziałek, 26 września 2016

Rosną mury nienawiści

Komentarze (2)

te koncesje na alkohol to nie realne w tym mieście, dostają ci co wiecej zapłaco, albo mają znajomości w urzędzie, jak to było w przypadku świt alkoholi

dlaczego nie pojawiają się komentarze, obawiacie się ujawniania korupcji, albo kolesistwa. jakie to demokratyczne panstwo, skoro cenzura w tym grajwie siega zenitu

Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.