wtorek, 16 kwietnia 2024

Kraj

  • 2 komentarzy
  • 2176 wyświetleń

Alkohol i Sanepid

Jeżeli firma będzie prowadzić działalność gastronomiczną  ze sprzedażą alkoholu musimy na taką formę działalności uzyskać zezwolenie. O zezwolenie zgłaszamy się do Urzędu Miasta, Wydział Ogólno-Organizacyjny, Ewidencja Działalności Gospodarczej (patrz wyżej). Poza standardowymi rubrykami do wypełnienia we wniosku (jakie zezwolenie, jaka firma i siedziba itp.) musimy załączyć dokumenty:
1/ zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności lub odpis z rejestru przedsiębiorców,
2/ potwierdzenie tytułu prawnego do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży alkoholu,
3/ zgodę właściciela, zarządcy lub administratora budynku jeżeli punkt ma być zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,
4/ decyzję właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego potwierdzającą spełnienie warunków sanitarnych przez punkt sprzedaży.

Warunki sanitarne do spełnienia precyzują przepisy zawarte w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26.IV.2004r (Dz.U nr 104 poz.1096) w sprawie środków spożywczych, natomiast warunki techniczne reguluje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.IV.2002r (Dz. U. nr 75 poz. 690). Jeżeli będzie sala konsumpcyjna muszą być np. ustępy oddzielne dla personelu i dla klientów.
Bardzo ważną rzeczą jest posiadanie dobrej wody, musimy więc wykonać badanie wody - bakteriologiczne i fizykochemiczne (Dz. U z 2004r nr 109 poz. 1156). Grajewska stacja SANEPID-u takiego badania nie wykonuje, pomaga natomiast przy pobieraniu próbek wody.

Komentarze (2)

te koncesje na alkohol to nie realne w tym mieście, dostają ci co wiecej zapłaco, albo mają znajomości w urzędzie, jak to było w przypadku świt alkoholi

dlaczego nie pojawiają się komentarze, obawiacie się ujawniania korupcji, albo kolesistwa. jakie to demokratyczne panstwo, skoro cenzura w tym grajwie siega zenitu

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.