sobota, 28 maja 2022

Wiadomości

Akcje krwiodawstwa

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa regularnie organizuje akcje wyjazdowe, podczas których można oddać krew. Do przedsięwzięcia chętni mogą przyłączyć się również w Nowym Roku.


Pobieranie tego cennego leku w Grajewie będzie się odbywać w specjalnym ambulansie pod Urzędem Miejskim przy ul. Strażackiej 6 w godzinach 9.00 - 13.00


Pierwszy z terminów w nowym roku to:
17 stycznia - Grajewo, ul. Strażacka 6a, 9.00 - 13.00

Kolejne akcje:
14 lutego, 14 marca, 11 kwietnia, 16 maja, 13 czerwca, 11 lipca, 22 sierpnia, 12 września, 10 października, 14 listopada, 12 grudnia.

 
Honorowym krwiodawcą może zostać każda zdrowa osoba w wieku od 18-65 lat. Aby oddać krew należy zgłosić się do placówki Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa lub na akcję organizowaną przez RCKiK poza placówką. Pierwszym etapem jest zarejestrowanie kandydata na krwiodawcę w tym celu wymagane jest przedstawienie dokumentu ze zdjęciem pozwalającego na stwierdzenie tożsamości. Dokumentem takim może być np. dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, czy też legitymacja szkolna. Dane o potencjalnym dawcy są wprowadzane do komputerowej bazy danych. Po sprawdzeniu danych osobowych następuje zarejestrowanie pod kolejnym niepowtarzalnym numeremr donacji (jako donację rozumiemy pojedyncze oddanie krwi lub jej składnika). Obowiązujące przepisy dotyczące pobierania krwi wymagają zachowania danych osobowych dotyczących dawcy, dlatego też nadawane są numery donacji. Po zarejestrowaniu przyszły dawca otrzymuje do wypełnienia kwestionariusz zawierający pytania odnośnie stanu zdrowia i ewentualnych przebytych chorób. Szczegółowość kwestionariusza który musi być wypełniony każdorazowo przed oddaniem krwi pomaga w określeniu stanu zdrowia dawcy w przeszłości i obecnie, co pozwala na zakwalifikowanie do oddania krwi osób spełniających ścisłe kryteria zdrowotne. Do grona krwiodawców nie wchodzą osoby dla których oddanie krwi jest przeciwwskazane.

 

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.