czwartek, 21 września 2023

Wiadomości

"Akademia Seniora II"

Przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku wspólnie z policjantami z Grajewa oraz p.o. Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Grajewie, Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie, przedstawicielem Narodowego Banku Polskiego w Białymstoku oraz pracownikami lokalnych instytucji pomocowych spotkali się z seniorami z Wierzbowa i Białogrąd. Spotkanie było inauguracją projektu „Akademia Seniora II” połączoną z debatą społeczną na rzecz osób starszych.

Wczoraj przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, przy współpracy mundurowymi oraz p.o. Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Grajewie, przedstawicielem Narodowego Banku Polskiego w Białymstoku, Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie oraz pracownikami instytucji pomocowych spotkali się ze gronem seniorów z powiatu grajewskiego w świetlicach w Wierzbowie i Białogrądach. Spotkanie było inauguracją projektu pn.: „Akademia Seniora II”, połączoną z debatą społeczną na rzecz osób starszych. Głównym celem przedsięwzięcia jest przekazanie informacji o możliwych zagrożeniach finansowych, kreowanie postaw społecznych sprzyjających zapobieganiu oszustwom oraz zwiększenie dostępu do informacji o możliwościach uzyskania pomocy w trudnych sytuacjach życiowych związanych z podjęciem decyzji finansowych. W trakcie spotkania przedstawiciele KWP w Białymstoku z pionu prewencji, kryminalnego oraz psycholog policyjny opisywali metody działania oszustów telefonicznych, mechanizm wywierania wpływu na rozmówcę oraz zwracali uwagę na zachowanie właściwych postaw społecznych sprzyjających zapobieganiu sytuacjom bycia potencjalną ofiarą. W trosce o seniorów, szczególnie w okresie jesienno-zimowym zaprezentowano założenia kampanii społecznej pod nazwą „Ja pamiętam … A TY?”. Poprzez wdrożenie kampanii sygnalizowano wszystkim uczestnikom spotkania jak ważna jest potrzeba zwrócenia uwagi społeczeństwa na wagę problemu oraz konieczność zapewnienia bezpieczeństwa osobom starszym. Uczestnikom spotkania ręczono także materiały edukacyjne z Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku oraz Narodowego Banku Polskiego.

Po prelekcji dotyczącej realizacji projektu „Akademia Seniora II” odbyła się debata poświęcona osobom starszym. Policjantka z Komendy Powiatowej Policji w Grajewie kom. Joanna Kiluk zwróciła szczególną uwagę na coraz częściej występujące w polskim społeczeństwie wykluczenie seniorów i zagrożenia z nim związane. Zaprezentowała także sposoby radzenia sobie z sytuacjami przemocowymi, zwracając szczególną uwagę na aspekt przemocy wobec osób nieporadnych życiowo, zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz potrzebujących wsparcia środowiska lokalnego zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym. Następnie p. o. Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Grajewie nadkom. Tomasz Kuprewicz omówił sposoby realizacji zadań wynikających z programu „Nie Bądźmy Obojętni”, podkreślając, jak ważna w tym zakresie jest współpraca z Miejskim i Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Kolejnym elementem spotkania było przedstawienie funkcjonowania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa na terenie powiatu grajewskiego. W swoim wystąpieniu mundurowi zaprezentowali oferowane przez mapę możliwości oraz przedstawili dotychczasowe efekty wynikające z jej funkcjonowania. W dalszej kolejności głos zabrał Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej kpt. mgr Arkadiusz Lichota przedstawiając założenia kampanii społecznej MSWiA pn. „Czad i ogień. Obudź czujność”. Po tej części spotkania rozpoczęła się dyskusja podczas której głos zabierali zebrani mieszkańcy oraz zaproszeni goście.

W trakcie spotkania uczestnicy otrzymali także ulotki informacyjne dotyczące Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz elementy odblaskowe, przypominając o obowiązku używania odblasków przez pieszych poruszających się poza terenem zabudowanym po zmroku.

czwartek, 21 września 2023

Burmistrz zaprasza na spotkanie (22.09)

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.