Wieści z Radziłowa

aktualizacja: 2021-04-15 15:57:57     nr wiadomości: 45387     przeczytano: 2131     Ilość komentarzy komentarze: 0

Blisko 200 m odcinek ul. Łomżyńskiej w Radziłowie zostanie przebudowany. Drogowcy ułożą nawierzchnię z betonowej kostki brukowej, wykonają pobocza i przebudują istniejące zjazdy na posesje.

Zakres inwestycji jest szeroki i obejmuje odtworzenie trasy i punktów wysokościowych, zdjęcie i wywóz nadmiaru humusu, wykonanie wykopów i nasypów. Do zadań wykonawcy należy wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, ustawienie krawężników i oporników betonowych wraz z wykonaniem ław, wykonanie nawierzchni, chodnika i zjazdów z kostki oraz umocnienie poboczy kruszywem naturalnym stabilizowanym mechanicznie. 

W ramach prac zostanie przeprowadzona także regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych, studzienek kanalizacyjnych, zabezpieczenie sieci kablowych poprzez ułożenie rur osłonowych dwudzielnych jak również wymiana dwóch pionowych znaków drogowych.

Na realizację przedsięwzięcia gmina przeznaczyła kwotę 187 tys. zł brutto. W prowadzonym postępowaniu wpłynęła jedna oferta. Grajewskie przedsiębiorstwo drogowe w ciągu 4 miesięcy inwestycję zrealizuje za kwotę około 143 tys. zł.

 
Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.