Kochanowskiego musi poczekać

aktualizacja: 2021-05-04 15:58:31     nr wiadomości: 45559     przeczytano: 1883     Ilość komentarzy komentarze: 6

Podczas ostatnich obrad, po zapoznaniu się z wnioskiem o budowę drogi dojazdowej do posesji położonych przy ul. Polnej, J. Kochanowskiego i Piaskowej, Rada Miasta Grajewo odmówiła jego uwzględnienia.

Zgodnie z uchwałą RM Grajewo z 30.08.2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, wnioski radnych, społecznych komitetów, mieszkańców miasta w sprawie wprowadzenia do budżetu zadań własnych miasta, winny być składane w terminie do 15.09. każdego roku Burmistrzowi Miasta. Przy pomocy urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych opracowywany jest projekt budżetu oraz przedkładany, wraz z objaśnieniami, Radzie Miasta i Regionalnej Izbie Obrachunkowej najpóźniej do 15.11. roku poprzedzającego rok budżetowy. 

W trakcie procedury opracowywania projektu budżetu miasta na 2021 r. nie zgłoszono wniosków dotyczących przedmiotowej inwestycji, w związku z czym nie ujęto do realizacji zadań inwestycyjnych, będących przedmiotem złożonego wniosku.

Magistrat dysponuje opracowaną dokumentacją projektową na budowę nawierzchni w ul. Polnej i ul. Piaskowej, na podstawie której szacunkowa wartość robót wynosi ok. 400 000 zł (roboty drogowe w ul. Polnej ok. 250 000 zł, w ul. Piaskowej - ok. 150 000 zł). 

Budowa drogi dojazdowej w ul. J. Kochanowskiego wymaga opracowania dokumentacji projektowej, a następnie uzyskania wymaganych przepisami prawa decyzji administracyjnych. Bardzo poważne problemy stwarzają także nieuregulowane kwestie własnościowe w pasie drogowym tej ulicy. Konieczne byłoby uzyskanie przez miasto Grajewo tytułu prawnego (własności) do gruntów prywatnych np. poprzez ich wykup lub wywłaszczenie w trybie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, co związane jest z wypłatą stosownego odszkodowania.

Z uwagi na brak odpowiedniej ilości środków finansowych w budżecie miasta na rok 2021 aktualnie nie ma możliwości realizacji tegoż zadania inwestycyjnego.

 

A gdyby mieszkał ktoś ważny na jednej z tych ulic, to szybko ulica byłaby zrobiona... Realia grajewskie...
Napisał: Mieszkanka dodano: 2021-05-04 16:05:14

Mieszkańcy tych ulic czekają ponad 20 lat na nawierzchnię i mimo obietnic nadal nic się nie dzieje.Sprawa była zgłaszana nieraz .Są to ostatnie ulice bez nawierzchni na osiedlu.
Napisał: Agata dodano: 2021-05-04 17:13:50

Ile kadencji trzeba czekać na tą drogę to przecież jakaś paranoja płyty na drodze były położone tymczasowo ,a tu już dwadzieścia lat minęło/
Napisał: Janek dodano: 2021-05-04 18:29:31

Miasto dysponuje i dysponuje i tak dysponuje do kolejnych wyborów.... i dalej będzie tylko dysponowało skoro dysponuje to niech i zrobi.
Napisał: Wiesiek dodano: 2021-05-05 00:06:46

To teraz już wiecie na co zaplanować środki na przyszły rok w budżecie, skoro w tym nie ma. Te płyty to jakieś nieporozumienie. Piach powymywało. Boki sterczą. Łatwo zniszczyć samochód.
Napisał: Tubylec dodano: 2021-05-05 11:37:56

Ile to już lat.!
Napisał: Mirek dodano: 2021-05-05 18:35:14

Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.