Dotacje na sport

aktualizacja: 2008-02-08 15:52:52     nr wiadomości: 6310     przeczytano: 8867     Ilość komentarzy komentarze: 0

Rada Miasta określiła warunki i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego w Grajewie.

Przedmiotem dotacji rocznej może być wsparcie klubu sportowego w zakresie projektu obejmującego:
 - dofinansowanie wydatków bieżących z tytułu przygotowań klubu lub zawodnika tego klubu do udziału we współzawodnictwie w określonej dyscyplinie sportu kwalifikowanego;
 - dofinansowanie wydatków bieżących z tytułu udziału klubu lub zawodnika w zawodach w określonej dyscyplinie sportu kwalifikowanego;
 - dofinansowanie wydatków bieżących lub majątkowych z tytułu zakupu sprzętu sportowego lub ulepszenia posiadanego sprzętu sportowego służącego uprawianiu sportu kwalifikowanego;
- dofinansowanie wydatków z tytułu szkolenia zawodników lub drużyn dziecięcych, młodzieżowych i seniorskich;
- dofinansowanie wydatków bieżących z tytułu utrzymania urządzeń sportowych służących uprawianiu sportu kwalifikowanego– do 80% ogółu kosztów zgłoszonego projektu.

Wnioski winny być złożone w terminie do końca lutego 2008 roku w zakresie realizacji zadań w pierwszym półroczu 2008 roku i w terminie do końca lipca 2008 roku w zakresie realizacji zadań w drugim półroczu 2008 roku. Natomiast w kolejnych latach:
 - do 30 maja tego roku, w którym ma być rozpoczęte zadanie, w przypadku, gdy termin realizacji rozpoczyna się w drugim półroczu tego roku i upływa z końcem roku;
 - do 15 października roku poprzedzającego rok budżetowy, jeżeli projekt ma być rozpoczęty i zakończony w roku następnym.

Załącznik : Wniosek klubu sportowego o udzielenie dotacji ( *.doc)

e-Grajewo.pl

Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.