czwartek, 7 lipca 2022

Wiadomości

Barbara Paszkowska - Szczuczyn

Nominowana do tytułu "Człowieka Roku 2010 Powiatu Grajewskiego" w plebiscycie organizowanym przez Portal e-Grajewo.pl


   Barbara Paszkowska od 01.01.1978 r. jest etatowym pracownikiem MDK w Szczuczynie.
Zwana przez podopiecznych Panią Basią, jest osobą szczerą, otwartą, towarzyską, operatywną i bezkonfliktową. Jej kreatywność posiada balast niewykorzystanych predyspozycji, które systematycznie uwalnia dzięki samodzielności i elokwencji. Jest lubianą przez dzieci, młodzież i społeczność lokalną.
   Ukończyła studia magisterskie na kierunku pedagogika kulturalno-wychowawcza.
Od 1978 r. pełniła funkcję instruktora. Dziś jest głównym instruktorem w wyspecjalizowanej działalności kultury ludowej i teatru. Posiada też III kategorię instruktora fotografii, co wykorzystuje do publikowania i archiwizowania dokumentacji imprez.
 
    W ramach cyklicznych imprez organizowanych przez mgr Barbarę Paszkowską jest: tworzenie i rozbudzanie potrzeb kulturalnych społeczności lokalnej, prowadzenie zespołów tanecznych i wokalnych, przeglądów pieśni, zimowisk, kolonii letnich, wycieczek dla dzieci nawet z całymi rodzinami. Uczestniczy w corocznym Międzynarodowym Przeglądzie Kolędniczym –Herody w Polsce oraz Litwie, Białorusi i Ukrainie.
Jako kierownik artystyczny i fanatyk kulturalny w 1992 r. założyła zespół o nazwie „Król Herod”, który prowadzi do dziś. Jej zespół „Król Herod ” zajął I miejsce w Międzynarodowym Przeglądzie Widowisk Kolędniczych „Herody 2010”.
W roku 1993 utworzyła prężny zespół śpiewaczo-teatralny „Szczuczyniacy”, który wciąż z nowymi koncepcjami, odnosi sukcesy na scenach kraju i za granicą.
   Pani Paszkowska 31 lat temu wprowadziła do stałych imprez Konkurs Misia Wierszownisia, którego rozwija do dziś. Od 35 lat prowadzi też „Piosenkę Dziecięcą”.
Misterium Męki Pańskiej, jako pomysł własnej adaptacji, mający duże zainteresowanie społeczne, przedstawia na każde Święta Wielkanocne.
Organizatorka widowisk, jest literacko i organizacyjnie samowystarczalną, bierze jednak pod uwagę twórczość literatów polskich i ich lokalnych przedstawicieli. W festiwalach twórczości religijnej korzysta z tekstów ewangelicznych.
W nadmiarze pracy nie przestrzega limitu etatowych godzin. Bardzo często swój wolny czas spędza z dziećmi lub dorosłymi na próbach w MDK.

   Celem pracy, z takim zaangażowaniem, jest edukacja różnymi metodami dzieci i młodzieży. Zadania te są realizowane przez zespołowe uczestnictwo w kulturze, w postaci organizacji różnorodnych imprez kulturalnych, a także kształtowanie indywidualnych form aktywności kulturalnej.
   Barbara Paszkowska w trybie „non stop” jest prężnym organizatorem i koordynatorem działań kulturalnych na terenie Szczuczyna i okolic. Jej działalność znana jest w kraju i za granicą. Jest pasjonatką kultury, której obraz wypełnia, a nawet pozwala mu przerastać poziom potrzeb zawodowych, co zdecydowanie udziela się i dominuje w życiu prywatnym.
    - Na pytanie czy nadmiar pracy nie jest zbyt zaborczy dla życia prywatnego? Pani mgr Barbara Paszowska odpowiada:
    - W prywatnym mieszkaniu powstają moje głębokie przemyślenia, tam tworzę teksty.
      Dom, poza azylem, jest częścią składową, kontekstem do mojej pracy zawodowej. Jednak
      oazą tej szczęśliwości jest miejsce, rodzaj i środowisko pracy.
    - Jeżeli tak, to czy czuje się Pani spełniona w maratonie dom – praca? Po lekkim uśmiechu padają słowa:
    - Bardzo, ponieważ los sprawił, że mogę realizować marzenia i jeszcze mi za to płacą.
    - Czy oprócz tego, co już wiem, ma Pani jakieś inne hobby?
    - Hm! Tak, tworzenie kultury.

    Pani Barbara, która wie jak zaktywizować środowisko, uwielbia wsłuchiwanie się w wypowiedzi młodzieży i fenomenalność dzieci, których sposób myślenia jest często inspiracją do nowych działań.
Odzwierciedleniem Jej zawodowego geniuszu jest zadowolenie słuchaczy. Za najcenniejszą formę zapłaty za to, co tworzy, nie uważa wynagrodzenia pieniężnego, ale frekwencję na widowiskach, doping i uśmiech dziecka.

    Zainteresowana jest zarówno ogólną działalnością MDK, jak i kulturalną potrzebą środowiska. W sposób istotny, docenia współpracę w tej dziedzinie z kolegami i społeczeństwem. MDK w Szczuczynie przyciąga i dominuje w środowisku dzięki kompatybilności jego pracowników, gdzie zauważa się, że rzeczywiście dając z siebie wszystko, co możliwe, tworzą tę kulturę i utrwalają wśród odbiorców.
  Osiągane sukcesy są nie tylko wynikiem pracy zawodowej Pani Barbary, ale przede wszystkim motywem osobistej pasji i ambicji, które nadają zwykłej pracy sens i o wiele większe znaczenie. Dzięki temu, dobrowolnie przewyższa potrzeby zawodowe i systematycznie zdąża do wykorzystania siebie samej, do granic możliwości.
  Pani Paszkowska, już dziś, rozważa sposób uczczenia przypadającego na rok 2012, Jubileuszu 320 – lecia nadania. praw miejskich dla miasta Szczuczyna przez króla Jana III Sobieskiego.
   Można w końcu stwierdzić, że Barbara Paszkowska jest wybitnym piewcą tradycji i kontynuacji wartości kulturalnych, a jednocześnie samodzielnym kreatorem i twórcą tych wartości.


                                              Tekst: Stanisław Orłowski

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.