czwartek, 28 października 2021

Kultura i rozrywka

„PORTRET MOJEJ RODZINY”

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
„PORTRET MOJEJ RODZINY”


1. Organizatorem konkursu jest Miejski Dom Kultury w Szczuczynie.

2. Cele konkursu:
- upowszechnienie i popularyzacja fotografii jako dziedziny sztuki
- rejestracja ciekawych ujęć fotograficznych
- uwiecznianie osób i wydarzeń rodzinnych
- kształtowanie pozytywnych wzorców rodzinnych

3. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjum i szkół średnich z gminy Szczuczyn  i podzielony jest na 3 grupy wiekowe:
- uczniowie  szkół podstawowych
- uczniowie  gimnazjum
- uczniowie szkół średnich

4. Uczestnik powinien zgłosić minimum 3 zdjęcia o formacie 13/18 cm
- kolorowe lub czarno białe odbitki,
- wykonane techniką analogową (mogą być wywoływane samodzielnie lub w zakładzie fotograficznym)
- wykonane techniką cyfrową (wydruk + nośnik)
– mogą być przetwarzane komputerowo, (wydruk + nośnik)
- nie mogą to być fotografie publikowane lub wystawiane
- nie mogą być to reprodukcje starych zdjęć i pocztówek

5. Każda praca powinna być podpisana, imię, nazwisko, klasa, szkoła, ewentualny tytuł pracy, oraz  w przypadku zestawu zdjęć, schemat ich układu. Wszystkie powinny być zapakowane w  podpisaną kopertę.

6. Prace należy składać lub nadsyłać do 25.09.2010 r. do Miejskiego Domu Kultury 19-230 Szczuczyn ul.  Grunwaldzka 2  z dopiskiem „KONKURS FOTOGRAFICZNY”   - wszelkie informacje pod numerem tel. 086 272 52 83

7. Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenie lub zaginięcie prac w  transporcie pocztowym.

8. Nadesłanie prac jest równoznaczne z uznaniem powyższego regulaminu.

9. Prace nagrodzone przechodzą na własność organizatora.

10. Organizator zastrzega sobie prawo bezpłatnej reprodukcji prac w materiałach reklamowych i publikacjach związanych z konkursem.

11. Wręczenie nagród laureatom odbędzie się 30.09.2010 r. w szkołach do których uczęszczają zwycięzcy.

12. Nagrody: I, II, III miejsca oraz wyróżnienia przyznawane są w każdej kategorii wiekowej. Organizator zastrzega sobie prawo innego podziału nagród.

13. Laureaci zobowiązani są do osobistego odbioru nagród.

14. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.

15. Prace nie nagrodzone można odbierać po zakończeniu ekspozycji konkursu po 31 grudnia 2010r.

Komentarze (0)

Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.