niedziela, 1 października 2023

Kraj

  • 6 komentarzy
  • 1845 wyświetleń

„Dać szkołę”

Zbliżające się wybory zdopingowały partie polityczne do zaprezentowania swoich pomysłów na kształt polskiej szkoły. Poniżej streszczenia(moje – a nie zawsze zrozumiałem lub chciałem zrozumieć) programów oświatowych kilku ugrupowań zaczerpnięte z ich stron internetowych. Programu SLD tu nie ma, bo przecież od prawie 4 lat jest realizowany, a „kon jaki jest każdy widzi”.

SDPl: Nie więcej niż 25 uczniów w klasie, angielski obowiązkowo od czwartej klasy, podręczniki "odchudzone" o połowę i nowoczesne metody nauczania (multimedia obok tradycyjnych wykładów .Potrzeba dodatkowo 2 mld zł, by naprawić polską szkołę. Ok. 40 proc. tych pieniędzy uda się uzyskać z funduszy Unii Europejskiej, resztę trzeba będzie wygospodarować z budżetu.(W 2004 roku z budżetu na oświatę przeznaczono ponad 25 mld zł, ile jeszcze dołożyły samorządy – nie wiadomo, raczej nie mniej niż 20% tej sumy –przypis autora)

PiS: Należy zwiększyć liczbę godzin zajęć z języka polskiego i historii oraz z matematyki i fizyki na każdym poziomie kształcenia w o jedną godzinę w każdym trzyletnim cyklu kształcenia, a także dodatkowo po dwie godziny na cykl kształcenia zajęć pozalekcyjnych. Język angielski i informatyka powinny stać się przedmiotami obowiązkowymi od początku kształcenia obowiązkowego, tj. od tzw. zerówki.
Zmieniony musi zostać status nauczyciela (likwidacja Karty Nauczyciela) i wymiar jego pracy. Na pracę nauczyciela złożą się 3 elementy: pensum zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami i wychowankami(18-24 godziny) zajęcia i czynności wynikające ze statutowych zadań szkoły: konsultacje, koła zainteresowań, opieka nad uczniami w trakcie gier i zabaw, spotkania z rodzicami, wycieczki rady pedagogiczne, przygotowywanie uroczystości i imprez szkolnych ( 4 - 8 godzin) tygodniowo, praca własna nauczyciela: przygotowanie się do zajęć, samokształcenie, doskonalenie i dokształcanie zawodowe; wymiar tych zajęć jest zależny od potrzeb każdego nauczyciela i może być realizowany poza szkołą.

PO: decentralizacja szkolnictwa, bon oświatowy (pieniądze idą za uczniem do szkoły) zamiast subwencji (za uczniem do samorządu), upowszechnienie wychowania przedszkolnego, większy wpływ samorządów na szkoły, także poprzez likwidację kuratoriów, zmiana statusu nauczyciela (likwidacja Karty Nauczyciela).

Samoobrona: kluczem do rozwiązania problemu powszechnego dostępu do nauki nie są kolejne reformy programowe i organizacyjne oświaty. Zamiast nich należy: zbudować system stypendialny, wspierać lokalne szkoły niepubliczne, zahamować proces zamykania małych szkół, przywrócić socjalno-opiekuńcze funkcje szkoły.

LPR: bezpłatne, ogólnodostępne, obowiązkowe 12-klasowe wykształcenie średnie ogólne lub zawodowe, zwiększenie liczby studentów na takich kierunkach jak: techniczne, geoenergetyka, przemysł chemiczny, rolnoprzetwórczy i obronność, zwiększenie wydatki ze środków publicznych na każdego ucznia i studenta.

PSL: odwrócenie procesu zamykania szkół i przedszkoli, zwłaszcza na wsi, odejście od stosowania w oświacie miar efektywności przeniesionych z działalności biznesowej, upowszechnienie szkolnictwa ustawicznego, wzmocnienie wychowawczej i socjalnej funkcji szkoły, możliwość odrębnego przebiegu edukacji zarówno dla uczniów najbardziej uzdolnionych jak i opóźnionych z różnych przyczyn, powstrzymania "negatywnej selekcji" w zawodzie nauczycielskim. (jerz)

Komentarze (6)

A ja myślę, że wystarczy, jeśli szkoła będzie uczyła tylko religii, codziennie po 6 lekcji w każdej klasie. A potem do seminarium!

heretyk masz rację

a ja wam powiem ze ta strona juz nie jest poczytalna i w niej nic nie ma bo nikt tutaj nie zaglada wy z e- grajewo nie macie pomysłow a jak chcecie zrobic monopol na grajewo to sie mylicie !!!

nauka religii nie świadczy o herezji, tlko o kulturze!

Najlepiej bło by żeby szkola ie istiała

Religia jest spoko

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.