czwartek, 7 grudnia 2023

Wiadomości

144 tys. EURO na TI

Są środki na technologie informatyczne dla przedsiębiorstw.

Technologie Informatyczne dla Przedsiębiorstw to program w ramach Phare 2002, z którego o środki finansowe mogą ubiegać się podlaskie małe i średnie firmy. Do rozdysponowania pozostało ponad 144 tys. EURO. Wnioski przyjmuje Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego w Białymstoku do 6 czerwca 2005 r.

Celem programu jest współfinansowanie wdrożenia działań zmierzających do wprowadzenia nowoczesnych rozwiązań technologicznych do MSP. Z dofinansowania mogą skorzystać małe i średnie przedsiębiorstwa, wdrażające w swoich przedsiębiorstwach nowoczesne technologie informatyczne, pozyskujący sprzęt komputerowy oraz oprogramowanie, korzystające przy tym z usług ekspertów zewnętrznych - firm doradczych i organizacji wspierania biznesu akredytowanych przez PARP.
Całkowity budżet programu z przeznaczeniem na nasze województwo wynosi ponad 200 tys. EURO. Dotychczas podpisano 12 umów o udzielenie wsparcia na łączną kwotę ponad 70 tys. EURO. Do rozdysponowania wśród podlaskich małych i średnich firm pozostało ponad 144 tys. EURO.

Dofinansowaniu podlegają m.in. audit technologiczny, identyfikacja potrzeb przedsiębiorstwa w zakresie technologii informatycznych, tworzenie specyfikacji technicznej związanej ze sprzętem i oprogramowaniem, doradztwo w procesie negocjacji związanych z nabywaniem sprzętu i oprogramowania czy tworzenie działu do spraw technologii informatycznych w ramach przedsiębiorstwa oraz tworzenie baz danych, lokalnych sieci i stron internetowych.

Wsparciem może być objęta określona część wydatków poniesionych na realizację projektu zwana kosztem kwalifikowanym. Koszt ten stanowią wyłącznie wydatki niezbędne do realizacji projektu, poniesione w okresie jego realizacji (nie wcześniej niż po dniu zawarcia umowy wsparcia), zostały wykazane w ewidencji lub dokumentacji podatkowej beneficjenta w sposób umożliwiający ich identyfikację oraz weryfikację oraz odpowiadają stawkom rynkowym. Maksymalny pułap dofinansowania kosztów projektu z budżetu programu to 50% . W programie określono minimalny i maksymalny poziom dofinansowania. I tak, kwota dotacji nie może być niższa niż tysiąc EURO oraz wyższa niż 10 tysięcy.
Wnioski o udzielenie wsparcia w ramach programu Phare 2002 Technologie Informatyczne dla Przedsiębiorstw można składać w siedzibie Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego w Białymstoku, ul. Starobojarska 15 w terminie do 6 czerwca 2005 r. do godz. 15.00.

Potrzebne formularze oraz wytyczne dla wnioskodawców można znaleźć w Internecie pod adresami: www.parp.gov.pl oraz www.pfrrr.bialystok.pl. Dodatkowych informacji dotyczących aplikowania o dotację udzielą też pracownicy Centrów Wspierania Biznesu prowadzonych przez Podlaską Fundację Rozwoju Regionalnego tel. 085/ 741-20-78.

Więcej informacji First Communications. Tel: 085/ 74 36 856

czwartek, 7 grudnia 2023

Grajewo. Konsultacje społeczne

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.