Warto przeczytać

11 CZERWCA- EUROPEJSKI DZIEŃ PRZECIWDZIAŁANIA HANDLOWI LUDŹMI

,,HANDEL LUDŹMI” Termin ten oznacza werbowanie, transport, przekazywanie, przechowywanie lub przyjmowanie osób, z zastosowaniem gróźb lub użyciem siły, lub też z wykorzystaniem innej formy przymusu, uprowadzenia, oszustwa, wprowadzenia w błąd, nadużycia władzy lub wykorzystania słabości, wręczenia lub przyjęcia płatności lub korzyści dla uzyskania zgody osoby mającej kontrolę nad inną osobą, w celu wykorzystania. Wykorzystanie obejmuje - wykorzystanie prostytucji innych osób, lub inne formy wykorzystania seksualnego, pracę lub usługi o charakterze przymusowym, niewolnictwo lub praktyki podobne do niewolnictwa, zniewolenie, usunięcie organów. Handel ludźmi to łamanie praw człowieka, które często wiąże się z przemocą fizyczną lub psychiczną, gwałtem, porwaniem i zniewoleniem. Jest to także poważne przestępstwo, najczęściej międzynarodowe, za popełnienie, którego grozi w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej wysoka kara. Polski kodeks karny mówi: ,, Kto uprawia handel ludźmi nawet za ich zgodą, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3”(art. 253.§ 1 k.k.). „HANDEL DZIEĆMI” Handel ludźmi dotyczy również osób niepełnoletnich, czyli DZIECI! Oto kilka przykładów nakłaniania dzieci do przekraczania granicy: Rodzice zachęcają swoje dzieci do emigracji w celu świadczenia pomocy finansowej na rzecz rodziny. W niektórych przypadkach istnieją dowody sprzedaży dzieci przez rodzinę. Inną metodą werbowania dzieci jest tzw. metoda „na miłość”. Werbujący rozkochują dziewczęta, które następnie wykorzystują je jako prostytutki. Celem handlarzy pozostają bezbronne dzieci, np. bezdomne lub wychowujące się w instytucjach - które są uprowadzane lub oszukiwane obietnicami lepszego życia. Z czasem ofiary nabierają sympatii do swych prześladowców. Rozwinął się istniejący wcześniej system sprowadzania „narzeczonej na zamówienie” – kobiety z dziećmi są werbowane jako przyszłe żony dla cudzoziemców, po czym dzieci są wykorzystywane seksualnie przez nowych,, ojców” i innych mężczyzn. Dzieci mogą być werbowane drogą nielegalnej adopcji lub jeszcze przed urodzeniem – przyszłym matkom oferuje się zapłatę za nienarodzone dziecko. Nie istnieją konkretne statystyki dotyczące handlu ludźmi, a dane szacunkowe są mocno zróżnicowane. Statystyki zostają dość niejasne ze względu na tajny charakter przestępczości tego rodzaju oraz brak danych porównawczych. Wyżej wymienione zachowania dorosłych mają negatywny wpływ na dalszy rozwój dziecka, co prowadzi do następujących skutków: - Negatywny obraz własnej wartości ( wstyd, poczucie winy), - Poczucie bezbronności i bezradności, - Zniekształcony system wartości/ udział w działalności przestępczej, - Choroby fizyczne – m.in. dzieci wykorzystywane seksualnie są narażone na choroby przenoszone drogą płciową, w tym HIV/AIDS, - Rozwiązłość seksualna, - Trudności z nawiązywaniem i utrzymywaniem zdrowych relacji, - Utrata zaufania do ludzi, - Negatywne oczekiwania na przyszłość, - Wzmożona czujność i nadmierny niepokój, - Trudności z opanowaniem emocji, - Zachowania autodestrukcyjne, - Wiązanie się z niewłaściwymi osobami. Prostytucja-zawód wysokiego ryzyka!!! Prostytucja to jeden z „zawodów wysokiego ryzyka”. Należy pamiętać, że osoba pracująca jako prostytutka jest potencjalnie bardziej narażona na zakażenie chorobami przenoszonymi drogą płciową; kobiety nierzadko są celem ataku przestępców. Kodeks karny. Uchwalony 6VI 1997 roku głosi: Art.204. § 1. Kto w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, nakłania inną osobę do uprawiania prostytucji lub jej to ułatwia, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. §2. Karze określonej w § 1 podlega, kto czerpie korzyści majątkowe z uprawiania prostytucji przez inną osobę. §3. Jeżeli osoba określona w § 1 lub 2 jest małoletnim, Sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10. §4. Karze określonej w § 3 podlega, kto zwabia lub uprowadza inną osobę w celu uprawiania prostytucji za granicą. Artykuły te nie wyczerpują rejestru przestępstw, które mogą mieć miejsce w związku z handlem kobietami. Zazwyczaj towarzyszy mu gwałt, czyn lubieżny, groźba karalna, naruszenie nietykalności cielesnej, sutenerstwo, pozbawienie wolności, znane też są przypadki zabójstw. !!! NIE PRZYJMUJ OFERT PRACY OD OSÓB, KTÓRYCH NIE ZNASZ LUB ZNASZ SŁABO I KRÓTKO!!! Możesz jednak zadbać o swoje bezpieczeństwo i zminimalizować ryzyko stania się ofiarą handlu… Zanim podejmiesz decyzję o wyjeździe: - Szukaj ofert pracy legalnej! - Zanim wyjedziesz sprawdź, jakie są zasady zatrudnienia cudzoziemców i jakich formalności należy dopełnić, aby pracować legalnie. Takie informacje znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (www.mps.gov.pl – „Żyć i pracować w UE”) oraz na stronach ambasad państw UE. - Upewnij się czy Twój pracodawca istnieje, zbierz o nim jak najwięcej informacji od pośrednika. Poproś o adres, numer telefonu. Skontaktuj się z nim. Przebywając za granicą… Masz prawo do wybory miejsca zamieszkania i swobodnego poruszania się po terytorium kraju, w którym przebywasz.  Nikt, więc nie ma prawa więzić Cię, przetrzymywać ani zmuszać do czegokolwiek, także do pracy.  Masz prawo do obrony swoich praw.  Jeśli wyjedziesz do kraju będącego członkiem UE, możesz przekroczyć graniczna podstawie dowodu osobistego. Jeśli jednak jedziesz do kraju niezrzeszonego w Unii- wtedy potrzebny jest paszport.  Twoje dokumenty(paszport, dowód osobisty) należą tylko do Ciebie. Nikt nie ma prawa Ci ich odebrać.  Jeśli stracisz dokumenty, masz takie samo prawo do skorzystania z pomocy polskiego konsulatu, Policji czy służb socjalnych.  Jeśli ktoś Cię krzywdzi ( np. bije, szantażuje, zmusza do czegoś) to nie jest Twoja wina! Ty jesteś ofiarą przestępstwa i potrzebujesz pomocy. Winien jest sprawca- POWINIEN BYĆ UKARANY!!! Zawsze możesz liczyć na pomoc ze strony: Policji: # w kraju tel. 997 # za granicą i z telefonów komórkowych tel. 112 – numer alarmowy służb ratunkowych obowiązujący w krajach Unii Europejskiej Jeśli potrzebujesz więcej informacji, skontaktuj się: LA STRADA– Fundacja Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu E-mail – strada@pol.pl Telefon zaufania: 0048 22-628 99 99 (Dyżur w godzinach 9-15, we wtorki 9-21) La Strada pomaga i doradza ludziom osobom rozważającym możliwość wyjazdu do pracy za granicą; osobom, które SA ofiarami handlu ludźmi (zostały sprzedane, zostały zmuszone do prostytucji lub innej przymusowej pracy). Caritas Archidiecezji Warszawskiej → 0 604 22 22 22 Fundacja ITAKA – Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych e-mail → Itaka@itaka.org.pl telefon zaufania: 0048 22 654 70 70 Linia wsparcia 0 801 24 70 www.itaka.org.pl CZYNNE CAŁĄ DOBĘ!!! Komenda Powiatowa Policji w Grajewie Zespół Prewencji Kryminalnej, Nieletnich i Patologii 2008

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.