Wiadomości

Komunikat Izby Skarbowej

Nowe certyfikaty SOP dla urzędów skarbowych województwa podlaskiego

 

Naczelnicy Urzędów Skarbowych otrzymali z rąk Dyrektora Izby Skarbowej w Białymstoku Certyfikaty potwierdzające wysoki poziom obsługi podatników w urzędzie. Co to oznacza dla podatników? Lepszą informację, lepszą obsługę, łatwiejsze załatwianie spraw i mniej stresu.

 

Pod koniec 2004 roku, w urzędach skarbowych województwa podlaskiego zostały wdrożone Standardy Obsługi Podatników (SOP) opracowane przez Izbę Skarbową w Białymstoku. Pakiet SOP zawierał 42 standardy, których spełnianie gwarantowało uzyskanie przez urząd certyfikatu, potwierdzającego wysokie kompetencje i efektywność w zakresie obsługi podatników. W 2006 roku dokonano aktualizacji i gruntownego przeglądu samych standardów oraz poziomu ich spełniania przez urzędy skarbowe, a w styczniu 2007 r. Dyrektor Izby Skarbowej wręczył Naczelnikom urzędów skarbowych wewnętrzne certyfikaty potwierdzające wysoką jakość obsługi.

Okazało się, że wszystkie urzędy województwa podlaskiego stanęły na wysokości zadania i po upływie dwóch lat od wdrożenia standardów, nadal są one utrzymywane na wysokim poziomie, co przekłada się przede wszystkim na wysoką jakość obsługi podatników. Wśród Standardów Obsługi Podatników znajdują się m.in.:

    

  • Karta Obsługi Podatnika – jest to zbiór przejrzyście spisanych formalności, jakich musi dopełnić podatnik chcący załatwić konkretną sprawę w urzędzie. Znaleźć w niej można informacje dotyczące tego, gdzie w urzędzie taką sprawę można załatwić, w jakich godzinach i u jakiego pracownika, jakie trzeba mieć ze sobą dokumenty i ewentualne załączniki oraz jakie terminy obowiązują przy załatwianiu tego typu sprawy.
  • – jest to zbiór przejrzyście spisanych formalności, jakich musi dopełnić podatnik chcący załatwić konkretną sprawę w urzędzie. Znaleźć w niej można informacje dotyczące tego, gdzie w urzędzie taką sprawę można załatwić, w jakich godzinach i u jakiego pracownika, jakie trzeba mieć ze sobą dokumenty i ewentualne załączniki oraz jakie terminy obowiązują przy załatwianiu tego typu sprawy.

    

    

  • Wizytówki urzędu dla każdego – w każdym urzędzie dostępna jest wizytówka urzędu, którą może pobrać każda przychodząca tam osoba. Zawarte na niej zostały wszelkie najpotrzebniejsze informacje tj. adres, telefony, godziny otwarcia, godzin przyjęć przez naczelnika, numery kont bankowych, adresy internetowe z ciekawymi informacjami i adresy mailowe.
  • – w każdym urzędzie dostępna jest wizytówka urzędu, którą może pobrać każda przychodząca tam osoba. Zawarte na niej zostały wszelkie najpotrzebniejsze informacje tj. adres, telefony, godziny otwarcia, godzin przyjęć przez naczelnika, numery kont bankowych, adresy internetowe z ciekawymi informacjami i adresy mailowe.

    

    

  • Komputerowe stanowiska z dostępem do Internetu – większość urzędów udostępnia swoim podatnikom stanowiska komputerowe z dostępem do stron Ministerstwa Finansów, Izby Skarbowej w Białymstoku oraz do stron urzędu. Każdy chętny może skorzystać z możliwości zweryfikowania swoich informacji z tym co jest na tych stronach zamieszczone, nawet w przypadku gdy nie posiada komputera w domu.
  • – większość urzędów udostępnia swoim podatnikom stanowiska komputerowe z dostępem do stron Ministerstwa Finansów, Izby Skarbowej w Białymstoku oraz do stron urzędu. Każdy chętny może skorzystać z możliwości zweryfikowania swoich informacji z tym co jest na tych stronach zamieszczone, nawet w przypadku gdy nie posiada komputera w domu.

    

    

  • Płyty CD-ROM dla podatników – większość urzędów udostępnia przychodzącym podatnikom płyty CD-ROM zawierające zestaw materiałów informacyjnych, w którego skład wchodzą m.in. informator dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą, formularze podatkowe, broszury informacyjne, inne dokumenty potrzebne podatnikom w bieżącym kontakcie z urzędem.
  • – większość urzędów udostępnia przychodzącym podatnikom płyty CD-ROM zawierające zestaw materiałów informacyjnych, w którego skład wchodzą m.in. informator dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą, formularze podatkowe, broszury informacyjne, inne dokumenty potrzebne podatnikom w bieżącym kontakcie z urzędem.

    

    

  • Informator dla rozpoczynających działalność gospodarczą – każdy kto chce rozpocząć działalność gospodarczą otrzyma w urzędzie skarbowym informator z którego dowie się jakich formalności powinien dopełnić, żeby móc funkcjonować na rynku, i to nie tylko w urzędzie skarbowym, ale także w pozostałych instytucjach oraz otrzyma niezbędne formularze służące do rejestracji w urzędzie skarbowym.
  • – każdy kto chce rozpocząć działalność gospodarczą otrzyma w urzędzie skarbowym informator z którego dowie się jakich formalności powinien dopełnić, żeby móc funkcjonować na rynku, i to nie tylko w urzędzie skarbowym, ale także w pozostałych instytucjach oraz otrzyma niezbędne formularze służące do rejestracji w urzędzie skarbowym.

    

    

  • Procedury dla osób niepełnosprawnych – w każdym urzędzie istnieją specjalne procedury, które sprawiają, że osoby niepełnosprawne załatwią w nich każdą sprawę bez potrzeby przemieszczania się po urzędzie.
  • – w każdym urzędzie istnieją specjalne procedury, które sprawiają, że osoby niepełnosprawne załatwią w nich każdą sprawę bez potrzeby przemieszczania się po urzędzie.

    

– jest to zbiór przejrzyście spisanych formalności, jakich musi dopełnić podatnik chcący załatwić konkretną sprawę w urzędzie. Znaleźć w niej można informacje dotyczące tego, gdzie w urzędzie taką sprawę można załatwić, w jakich godzinach i u jakiego pracownika, jakie trzeba mieć ze sobą dokumenty i ewentualne załączniki oraz jakie terminy obowiązują przy załatwianiu tego typu sprawy. – w każdym urzędzie dostępna jest wizytówka urzędu, którą może pobrać każda przychodząca tam osoba. Zawarte na niej zostały wszelkie najpotrzebniejsze informacje tj. adres, telefony, godziny otwarcia, godzin przyjęć przez naczelnika, numery kont bankowych, adresy internetowe z ciekawymi informacjami i adresy mailowe. – większość urzędów udostępnia swoim podatnikom stanowiska komputerowe z dostępem do stron Ministerstwa Finansów, Izby Skarbowej w Białymstoku oraz do stron urzędu. Każdy chętny może skorzystać z możliwości zweryfikowania swoich informacji z tym co jest na tych stronach zamieszczone, nawet w przypadku gdy nie posiada komputera w domu. – większość urzędów udostępnia przychodzącym podatnikom płyty CD-ROM zawierające zestaw materiałów informacyjnych, w którego skład wchodzą m.in. informator dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą, formularze podatkowe, broszury informacyjne, inne dokumenty potrzebne podatnikom w bieżącym kontakcie z urzędem. – każdy kto chce rozpocząć działalność gospodarczą otrzyma w urzędzie skarbowym informator z którego dowie się jakich formalności powinien dopełnić, żeby móc funkcjonować na rynku, i to nie tylko w urzędzie skarbowym, ale także w pozostałych instytucjach oraz otrzyma niezbędne formularze służące do rejestracji w urzędzie skarbowym. – w każdym urzędzie istnieją specjalne procedury, które sprawiają, że osoby niepełnosprawne załatwią w nich każdą sprawę bez potrzeby przemieszczania się po urzędzie.

    

  • Formularze do większości spraw – do większości spraw, które wymagają złożenia wniosku, urzędy opracowały formularze takich wniosków, eliminując potrzebę odręcznego pisania tych wniosków przez podatników.
  • – do większości spraw, które wymagają złożenia wniosku, urzędy opracowały formularze takich wniosków, eliminując potrzebę odręcznego pisania tych wniosków przez podatników.

    

    

  • Wszystko na najniższej kondygnacji urzędu – wszystkie punkty w których podatnik może załatwić swoje bieżące sprawy (kasy, kancelarie, sale obsługi podatnika, wydawanie zaświadczeń) znajdują się na najniższej kondygnacji urzędu lub jak najbliżej wejścia.
  • – wszystkie punkty w których podatnik może załatwić swoje bieżące sprawy (kasy, kancelarie, sale obsługi podatnika, wydawanie zaświadczeń) znajdują się na najniższej kondygnacji urzędu lub jak najbliżej wejścia.

    

    

  • Lepsze oznaczenie urzędów – w większości urzędów istnieje system kolorystycznej wizualizacji, który polega na tym, że do konkretnej komórki organizacyjnej albo wręcz do danego podatku jest przypisany odpowiedni kolor, co zwiększa przejrzystość urzędu.
  • – w większości urzędów istnieje system kolorystycznej wizualizacji, który polega na tym, że do konkretnej komórki organizacyjnej albo wręcz do danego podatku jest przypisany odpowiedni kolor, co zwiększa przejrzystość urzędu.

    

    

  • Strefy poufności – w celu poprawienia komfortu załatwiania spraw przy urzędowych “okienkach” znajdują się tzw. “strefy poufności”, które wyznaczają obszar, który nie powinien być przekraczany przez osoby stojące za osobą aktualnie obsługiwaną.
  • – w celu poprawienia komfortu załatwiania spraw przy urzędowych “okienkach” znajdują się tzw. “strefy poufności”, które wyznaczają obszar, który nie powinien być przekraczany przez osoby stojące za osobą aktualnie obsługiwaną.

    

    

  • Sprawdzanie zaliczek z PIT-36 - pracownicy przyjmujący zeznania sprawdzają wykazane przez przedsiębiorców w PIT-36 zaliczki na podatek dochodowy, w oparciu o wykaz kwot zaliczek na podatek dochodowy zapłaconych na podstawie deklaracji PIT-5. Dzięki temu można wyeliminować konieczność ewentualnego późniejszego wzywania podatnika do urzędu celem poprawy zeznania zawierającego błędne kwoty zaliczek.
  • - pracownicy przyjmujący zeznania sprawdzają wykazane przez przedsiębiorców w PIT-36 zaliczki na podatek dochodowy, w oparciu o wykaz kwot zaliczek na podatek dochodowy zapłaconych na podstawie deklaracji PIT-5. Dzięki temu można wyeliminować konieczność ewentualnego późniejszego wzywania podatnika do urzędu celem poprawy zeznania zawierającego błędne kwoty zaliczek.

    

 

dla e-Grajewo.pl 

Radosław Hancewicz
Rzecznik prasowy
Izby Skarbowej w Białymstoku
tel. (085) 7327979,

www.is.bialystok.pl

 

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.