wtorek, 28 marca 2023

Powiat Grajewski

Zakup pojazdu dla policji

Już wkrótce Komenda Powiatowa Policji w Grajewie będzie dysponowała nowym pojazdem typu SUV. Zakup pojazdu służbowego zostanie sfinansowany ze środków finansowych policji i budżetu powiatu grajewskiego. Porozumienie w tej sprawie zawarli przedstawiciele Zarządu Powiatu Grajewskiego i Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku.

W ramach dofinansowania zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego Powiat Grajewski dokona wpłaty środków finansowych na rachunek bankowy „Funduszu Wsparcia Policji”, z przeznaczeniem na zakup pojazdu typu SUV na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Grajewie. Zgodnie z treścią zawartego porozumienia, kwota dofinansowania wyniesie 35 000,00 zł. Obecnie trwa procedura przetargowa, mająca na celu wyłonienie dostawcy pojazdu.

Zarówno przedstawiciele powiatu, jak też komendant grajewskiej policji stoją na stanowisku, iż tylko ścisła współpraca pomiędzy naszymi instytucjami może przynieść wymierne efekty w podniesieniu poczucia bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Grajewskiego. Ta wspólna idea poprawy jakości życia mieszkańców była priorytetem przy przekazaniu środków finansowych na zakup pojazdu dla Policji.

 

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.