środa, 26 stycznia 2022

Gmina Grajewo

XXXVII sesja Rady Gminy Grajewo

22 grudnia 2021 r. (środa) o godz. 11.00, w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Danówku, odbędzie się XXXVII sesja Rady Gminy Grajewo, z następującym porządkiem obrad:


1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy podjętych na poprzedniej sesji oraz przedstawienie informacji z działalności gminy w okresie między sesjami. 
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Grajewo na rok 2022:

   a. przedstawienie projektu budżetu,

   b. opinia Komisji Rewizyjnej i Komisji Polityki Gospodarczej w sprawie projektu budżetu,

   c. zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej,

   d. dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie,

   e. głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.

5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grajewo na lata 2022-2031. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Grajewo”. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Kurejwa, gmina Grajewo.

8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Grajewo dla terenów położonych 
w obrębie wsi Popowo. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Grajewo na 2021 rok.

10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2030.

11. Wolne wnioski.

12. Zamknięcie obrad.

 

wtorek, 25 stycznia 2022

Tańczymy dla Babci i Dziadka

środa, 5 stycznia 2022

Urząd nieczynny 7 stycznia 2022

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.