Powiat Grajewski

XXII sesja Rady Powiatu

XXII sesja Rady Powiatu Grajewskiego,  odbędzie się w dniu 26 lipca 2016 r. (wtorek) o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Grajewie, ul. Strażacka 6B. Sesja będzie miała charakter zwyczajny.

Porządek obrad:
Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przedstawienie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z XXI sesji Rady Powiatu Grajewskiego.
Informacja Przewodniczącego Zarządu z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu w okresie od ostatniej sesji.
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Powiatu Grajewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2015 r.
Interpelacje radnych.

Podjęcie uchwał:
w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/86/16 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 20 stycznia 2016 r. 
w sprawie udzielenia dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej przez Powiat Grajewski Miastu Grajewo,
w sprawie udzielenia dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej przez Powiat Grajewski Gminie Szczuczyn,
w sprawie zmian w budżecie powiatu grajewskiego na rok 2016,
w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2016 – 2019,
w sprawie zmiany Statutu Powiatu Grajewskiego.
Odpowiedzi na interpelacje radnych.
Wolne wnioski, zapytania i sprawy różne.
Zamknięcie sesji. 

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.