Powiat Grajewski

Wizja i misja Starostwa

Wizja i misja Starostwa

Misją Starostwa Powiatowego w Grajewie jest budowanie wizerunku nowoczesnej administracji publicznej poprzez skuteczną i zgodną z przepisami prawa realizację zadań publicznych na rzecz rozwoju powiatu oraz obsługę mieszkańców powiatu 


w sposób profesjonalny, nowoczesny, przyjazny i zgodny z przepisami prawa przy jednoczesnym dążeniu do zapewnienia wysokiej jakości obsługi.
Aby skutecznie  spełniać tę  misję pracownicy starostwa uczestniczą m.in. w różnego rodzaju szkoleniach doskonalących.  W czwartek 18 maja 2017r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Grajewie odbyło się kolejne szkolenie dla pracowników urzędu, którego tematem były zmiany w kodeksie postępowania administracyjnego. Zmiany wprowadzone zostają ustawą z dnia 7 kwietnia 2017r.  o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw  i wchodzą w życie z dniem 1 czerwca 2017r. Zmiana przepisów (kpa) ma na celu przyspieszenie postępowań administracyjnych (w tym będzie możliwość stosowania postępowania uproszczonego) oraz rozstrzygania wątpliwości na korzyść strony. Wzmocnione zostaną zasady pogłębiania zaufania obywateli oraz ugodowego załatwiania spraw. Nowela wprowadza ramy dla bardziej partnerskich relacji między administracją 


i obywatelami, zapewnia również  adekwatność administracyjnych kar pieniężnych do przypadków naruszenia prawa. Nowością jest również możliwość prowadzenia mediacji.  W znowelizowanym Kodeksie zawarto również zapisy dotyczące europejskiej współpracy administracyjnej.  Chociaż zmiany te nazywane są przez niektórych prawników jako „rewolucyjne”, to pracownicy, którzy na co dzień stosują kodeks, oczekują na dalsze, konieczne zmiany przepisów w zakresie postępowania administracyjnego. 

 

środa, 22 września 2021

Mówię TAK drodze S16

wtorek, 21 września 2021

XLVII sesja Rady Powiatu Grajewskiego

Komentarze (0)

Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.