Powiat Grajewski

Węzeł ciepłowniczy w Starostwie

Trwają prace budowlane związane z wykonaniem kanału ciepłowniczego przyłącza do budynku Starostwa Powiatowego w Grajewie wraz z wymiennikownią. Inwestycja realizowana jest w dwóch etapach:

Etap I - Montaż przyłącza wysokoparametrowego do budynku Starostwa Powiatowego w Grajewie realizowany przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Grajewie, ul. Targowa 2, 19-203 Grajewo.

Etap II – „Wykonanie węzła c.o. w budynku Starostwa Powiatowego w Grajewie” realizowany przez Zakład Instalacji Sanitarnych z Radziłowa.

26 września 2017r. dokonano  odbioru robót  budowlanych wykonanych w związku z realizacją pierwszego etapu zadania. Odbioru zrealizowanych prac dokonała komisja w obecności Pana Zygmunta Kruszyńskiego Starosty Powiatu Grajewskiego, Pani Alicji Rutkowskiej Wicestarosty Powiatu Grajewskiego przy udziale wykonawcy Prezesa Zarządu Pana Radosława Zolnika oraz kierownika budowy Pana Czesława Wróblewskiego.

Obecnie trwa realizacja drugiego etapu inwestycji. W ramach w/w przedsięwzięcia planuje się wykonać roboty budowlano – montażowe polegające na odpowiednim przygotowaniu pomieszczenia a następnie montażu w nim węzła c.o.

Całkowita wartość robót budowlanych wynosi 87 861,51 zł w tym koszt pierwszego etapu prac to 30 861,51 zł natomiast drugi etap prac zamknie się kwotą 57 000,00 zł.

Dotychczas Starostwo Powiatowe w Grajewie korzystało z węzła c.o. ulokowanego w budynku Urzędu Miasta Grajewo przy ul. Strażackiej 6A.

 

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.