czwartek, 7 grudnia 2023

Przetargi

Utylizacja azbestu

Przedmiotem zamówienia jest usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Grajewo. Zakres zamówienia obejmuje:
- demontaż, transport i unieszkodliwianie azbestu – ok. 38,7855 Mg,
- transport i unieszkodliwianie azbestu – ok. 19,953 Mg.
Wykonawca zobowiązany jest w ramach zaoferowanej ceny wykonać następujące czynności:
- wykonać demontaż, transport i unieszkodliwianie azbestu – ok. ok. 38,7855 Mg,
- wykonać transport i unieszkodliwianie azbestu – ok. ok. 19,953 Mg.
- w.wym. prace obejmują pakowanie, załadunek i rozładunek wyrobów azbestowych,
- uporządkować teren po zakończeniu robót (wykonawca odpowiada za szkody powstałe przy wykonywaniu prac),
- dokonać na własny koszt ważenia wyrobów zawierających azbest – ważenie powinno odbywać się w obecności właściciela nieruchomości z której pochodzą ważone
wyroby; z czynności ważenia należy sporządzić protokół zawierający imię i nazwisko właściciela nieruchomości, adres nieruchomości, datę odbioru, ilość odebranych
odpadów w Mg, potwierdzenie prawidłowości wykonania usługi,
- wykonać dokumentację fotograficzną z miejsca składowania odpadów na nieruchomości – przed i po odbiorze,
- dostarczyć zamawiającemu potwierdzenia przyjęcia odpadu od właściciela nieruchomości (karta ewidencji odpadu),
- dostarczyć zamawiającemu potwierdzenia przyjęcia odpadu na składowisko posiadające zezwolenie na przyjmowanie odpadów zawierających azbest (karta przekazania odpadu)

Urząd Miasta Grajewo
19-200 Grajewo
ul. Strażacka 6A,

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.