Przetargi

Urząd Miasta Grajewo

W Parku Solidarności stanie automatyczna toaleta

12 sierpnia 2020 r. Burmistrz Miasta Grajewo ogłosił przetarg pn.: „Dostawa i montaż automatycznej toalety w Parku Solidarności w Grajewie”. Zamówienie realizowane jest w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie Parku Solidarności oraz tworzenie terenów zielonych w Grajewie” w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Oś priorytetowa II Ochrona Środowiska w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.5. Poprawa jakości środowiska miejskiego nr projektu PIOS.02.05.00-00-0122/16-00.

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę, montaż i uruchomienie automatycznej toalety jedno stanowiskowej przystosowanej  dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich wraz z pomieszczeniem techniczno – serwisowym.  Ponadto do zadań wykonawcy należeć będzie wykonanie robót budowlanych związanych z montażem toalety oraz odpowiednim podłączeniem do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i elektrycznej. 

Toaleta posiadać będzie wentylację i ogrzewanie. Elewacja zewnętrzna budynku obłożona płytami z naturalnego kamienia granitowego pokryta środkiem anty graffiti. 

Na składanie swoich ofert zainteresowane firmy mają czas do 25 sierpnia 2020 r. Od momentu podpisania umowy zwycięska firma będzie miała 90 dni na realizację inwestycji. 

To nie jedyny, trwający aktualnie przetarg na doposażanie Parku Solidarności. Miasto Grajewo poszukuje firmy, która wybuduje nowoczesny plac zabaw i tor typu pumptrack. 

Szczegóły dotyczące trwających przetargów dostępne są na BIPie Urzędu Miasta Grajewo w zakładce Przetargi i zamówienia publiczne: http://bip.um.grajewo.pl/przeta_i_zamowi_publiczn

 

środa, 22 września 2021

URZĄD MIASTA GRAJEWO

czwartek, 2 września 2021

Powiat Grajewski

Komentarze (0)

Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.