piątek, 17 września 2021

Przetargi

Urząd Miasta Grajewo

dzierżawa nieruchomości rolnej stanowiącej własność miasta Grajewo, przeznaczonej pod uprawy polowe.

Nieruchomość przeznaczona do przetargu położona jest w Grajewie przy ul. Piłsudskiego, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 3335/2 o powierzchni 2,6619 ha. Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi, a także nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.

Osoba do kontaktu :  w pokoju nr 30 i 31 Urzędu Miasta Grajewo w godz. 730 – 1530 lub telefonicznie 86 273 0824 i 86 273 0825.

czwartek, 2 września 2021

Powiat Grajewski

czwartek, 2 września 2021

Wymiana poszycia pomostu w Rajgrodzie

Komentarze (0)

Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.