czwartek, 2 lutego 2023

Przetargi

Ubezpieczenie mienia

Rozdział II. Opis przedmiotu zamówienia dokonany przez Zamawiającego:
1. Przedmiot zamówienia został podzielony na trzy części:
CZĘŚĆ I: UBEZPIECZENIE MAJĄTKU, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ MIASTA GRAJEWO
WRAZ Z CZEŚCIĄ JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
Część I obejmuje:
- Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk
- Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk
- Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków
- Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanej działalności i posiadanego mienia wraz z
rozszerzeniami
CZĘŚĆ II: UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW CZŁONKÓW
OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH MIASTA GRAJEWO
Część II obejmuje:
- Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych – zakres I
- Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych – zakres II
CZĘŚĆ III UBEZPIECZENIE POJAZDÓW MECHANICZNYCH NALEŻĄCYCH DO MIASTA
GRAJEWO I CZĘŚCI JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
Część III obejmuje:
- Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych
- Ubezpieczenie Zielona Karta
1- Ubezpieczenie Autocasco
- Ubezpieczenie Assistance
- Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów

 

    Miasto Grajewo
19-200 Grajewo
ul. Strażacka 6A
Tel. (86) 273-08-02
Fax. (86) 273-08-03

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.