czwartek, 2 lutego 2023

Przetargi

  • 1 komentarzy
  • 7210 wyświetleń

Termomodernizacja budynku

    Termomodernizacja budynku komunalnego mieszkalnego przy ul. Kopernika 8-10 w Grajewie.


Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Przedmiotem zamówienia była -Termomodernizacja budynku komunalnego mieszkalnego przy ul. Kopernika 8-10 w Grajewie wraz z przyłączem ciepłowniczym mająca na celu poprawę efektywności energetycznej budynku objętego zamówieniem oraz wzrost produkcji energii pochodzących ze źródeł odnawialnych

Realizacja przedmiotu zamówienia polega między innymi na wykonaniu nw elementów robót: a) roboty rozbiórkowe i montażowe, b) wykonanie docieplenia przegród zewnętrznych, c) wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, d) wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i węzła cieplnego, e) wykonanie instalacji ciepłej wody użytkowej, f) wykonanie przyłącza budynku do sieci cieplnej, g) wykonanie kolektorów słonecznych do podgrzewania wody użytkowej, h) wykonanie niezbędnych instalacji elektrycznych.

 

Data udzielenia zamówienia: 20.07.2016
Liczba otrzymanych ofert: 3
Nazwa i adres wykonawcy (-ów), któremu udzielono zamówienia: 
Usługi Ogólnobudowlane Eugeniusz Chrostowski, ul.Konopska 38, Grajewo, podlaskie
Szacunkowa wartość zamówienia (bez vat): 767252,27
Informacja o cenie wybranej oferty oraz o nie podlegających odrzuceniu ofertach z najniższą i najwyższą ceną: 
Cena wybranej oferty: 751090,21
Oferta z najniższą ceną: 751090,21 oferta z najwyższą ceną: 884589,42 zł

Komentarze (1)

Marnie wychodzi ta termomodernizacja budynku komunalnego przy Kopernika 8-10.Minął tydzień a efektów brak.Dlaczego wykonawca próbuje korzystać z energii elektrycznej z budynku 10 A,który nie jest objęty zamówieniem.Zasilanie tego budynku w energię nie jest przy stosowne do dodatkowych podłączeń.O tym wie zarządca budynku Z A D M w G-wie.My mieszkańcy nie pozwolimy sobie na dodatkowe koszty, które nie dotyczą realizacji przedmiotu udzielonego zamówienia. Z poważaniem.

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.