Przetargi

Starostwo Powiatowe

Modernizacja ewidencji gruntów i budynków 28 obrębów Gminy Szczuczyn powiat grajewski

Rodzaj zamówienia: usługi
Wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków (katastru nieruchomości) w zakresie renowacji osnowy III klasy, osnów pomiarowych (z wyłączeniem miasta Szczuczyn), wykonanie prac związanych z aktualizacją użytków gruntowych, ich ponowne sklasyfikowanie z włączeniem rowów melioracji wodnych szczegółowych do działek przyległych z przygotowaniem dokumentacji do wprowadzenia zmian w części opisowej i kartograficznej wraz z dokonaniem aktualizacji klasyfikacji gruntów zmeliorowanych w latach 1973-1974 dla 3 obrębów oraz założenie ewidencji budynków i lokali dla 28 obrębów ewidencyjnych położonych na terenie gminy Szczuczyn , powiat grajewski, woj. podlaskie.
Celem usługi geodezyjnej jest wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków oraz lokali dla jednostki ewidencyjnej gminy Szczuczyn dla 28 obrębów tej gminy następujących miejscowości : Bęćkowo, Brzeźno, Bzury, Chojnowo, Czarnowo, Czarnówek, Danowo, Dołęgi, Gutki, Jambrzyki, Koniecki Małe, Kurki, Lipnik, Mazewo, Milewo, Niećkowo, Niedźwiadna, Niedźwieckie, Obrytki, Rakowo, Skaje, Sokoły, Stare Guty, Świdry Awissa, Tarachy, Wólka, Zacieczki, Załuski.

Zakres prac modernizacji obejmował będzie:
a) Renowację osnowy III klasy, osnów pomiarowych państwowych oraz renowacja i ponowne wyrównanie tzw. osnów ewidencyjnych położonych na obszarze gminy Szczuczyn w niezbędnym zakresie, które będą stanowiły podstawę do modernizacji założenia ewidencji budynków i lokali .
b) Prace związane z aktualizacją użytków gruntowych, ich ponowną klasyfikację po włączeniu rowów melioracji wodnych szczegółowych do działek przyległych dla gminy Szczuczyn oraz aktualizacją klasyfikacji gruntów zmeliorowanych w latach 1973-1974 dla trzech obrębów gminy Szczuczyn, uzupełnieniem o te zmiany numerycznej mapy ewidencyjnej oraz przygotowaniem dokumentacji do wprowadzenia zmian w części opisowej operatów ewidencyjnych dla 28 obrębów gm. Szczuczyn.
c) Prace modernizacyjne związane z założeniem ewidencji budynków i lokali dla 28 obrębów gminy Szczuczyn.
d) Opracowanie projektu operatu opisowo -kartograficznego ewidencji gruntów i budynków przedmiotowych obrębów zgodnie z procedurami postępowania administracyjnego zmierzającymi do jego zatwierdzenia w myśl przepisów art. 24a ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 roku Dz.U z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.


Szczegółowe prace polowo-kameralne , które należy wykonać z przedmiotowego zamówienia zawarte są w WARUNKACH TECHNICZNYCH.

 

 

 

Wadium 7.000,00
Wymagany termin realizacji zamówienia Zakończenie: 31.10.2014
Miejsce i termin składania ofert Starostwo Powiatowe w Grajewie
19-200 Grajewo
ul. Strażacka 6B godz. 08:00 pokój nr 18

2014-04-18

 

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.