czwartek, 2 lutego 2023

Przetargi

Sprzedaż maszyn rolniczych

Sprzedaż maszyn rolniczych w Zakładzie Doświadczalnym ITP w Biebrzy

  1. Kombajn Bizon Z056/3, rok produkcji 1984,

- sprawny technicznie,

- cena wywoławcza     19 000 zł.

  1. Siewnik do kukurydzy 4- rzędowy Becker Mosch 1431, rok produkcji 1971/1972,

- sprawny technicznie,

- stan dobry,

- cena wywoławcza    3 000 zł.

  1. Przyczepa samozbierająca Super Vitesse, rok produkcji 1991

- sprawna technicznie,

- stan dobry,

- cena wywoławcza     16 000 zł

  1. Laweta transportowa (podwozie przyczepy samozbierającej do siana T-050), rok produkcji 1986

- zawieszenie tandemowe,

- podłoga drewniana,

- doczepiana na dolny zaczep ciągnika,

- stan dobry,

- cena wywoławcza     1 500 zł.

  1. Rozsiewacz nawozów dwukomorowy, typ 23280 0985:

- talerze skorodowane,

- część zasypowa w dolnej części pokryta korozją,

- sprawny technicznie,

- cena wywoławcza    500 zł.

 

Szczegółowych informacji udziela Dyrektor ZD ITP w Biebrzy tel. 506 182 278

Kryterium/kryteria oceny oferentów: najwyższa cena

Ofertę należy umieścić w zamkniętej, nieprzejrzystej kopercie, zawierającej nazwę Wykonawcy, oznaczonej:

 

„Sprzedaż maszyn rolniczych w Zakładzie Doświadczalnym ITP w Biebrzy”

 

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, tj. w Instytucie Technologiczno-Przyrodniczym w Falentach przy Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn, w sekretariacie dyrektora Instytutu, do dnia 10.08.2016 r. do godziny 12.00.

Otwarcie ofert nastąpi w Technologiczno-Przyrodniczym w Falentach przy Al. Hrabska 3,
05-090 Raszyn, w dniu 10.08.2016 r. o godziny 12.30.

 

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.