Gmina Grajewo

XXXVI sesja Rady Gminy Grajewo

9 grudnia 2021 r. o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Grajewie odbędzie się  XXXVI sesja Rady Gminy Grajewo, z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXV sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy podjętych na poprzedniej sesji oraz przedstawienie informacji z działalności gminy w okresie między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Grajewo.
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Grajewo na 2022 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Grajewo na lata 2022-2024.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Grajewskiemu pomocy finansowej na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego p.n. "Przebudowa mostu przez rz. Ełk w m. Szymany km 0+980 drogi powiatowej Nr 1797B".
 11. Zatwierdzenie planów pracy: Komisji Rewizyjnej, Komisji Polityki Gospodarczej, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Rady Gminy Grajewo na 2022 rok.
 12. Rozpatrzenie wyników kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną oraz wnioski i zalecenia pokontrolne.
 13. Wolne wnioski.
 14. Zamknięcie obrad.
                                                                                                 

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną sesja odbędzie się bez udziału sołtysów. 
Transmisja obrad dostępna jest na stronie BIP Urzędu Gminy Grajewo

 

 

środa, 5 stycznia 2022

Urząd nieczynny 7 stycznia 2022

poniedziałek, 20 grudnia 2021

Życzenia świąteczne

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.