czwartek, 28 września 2023

Przetargi

Roboty budowlane:os. Przekopka

Budowa nawierzchni oraz kanalizacji deszczowej na os. Przekopka w Grajewie (ul. Leśna, część ul. Grzybowej i część ul. Przekopka)

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Realizacja inwestycji polega między innymi na wykonaniu n/w elementów robót:
1) roboty drogowe w ul. Leśnej na odcinku od km 0+000 do km 0+425,92 polegające na:
a) wycince drzew wraz z karczowaniem pni,
b) wykonaniu nawierzchni drogowej
- ustawienie krawężników betonowych 20 x 30 cm na ławie betonowej,
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego o gr. 5 cm,
- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego o gr. 9 cm,
- podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego stabilizowano mechanicznie gr. 20 cm
- warstwa odsączająca gr. 10 cm
- humusowanie z obsianiem skarp,
c) wykonaniu chodnika o szerokości 2,0 m (po stronie prawej) i zjazdów
- ustawienie obrzeży betonowych 6 x 20 cm,
- wykonanie chodników z kostki brukowej gr. 6 cm,
- wykonanie zjazdów z kostki brukowej gr. 8 cm , na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm,
d) oznakowaniu drogowym pionowym i poziomym
e) przebudowie infrastruktury technicznej w obrębie skrzyżowania ul. Leśnej z ul. Grzybową 
f) przebudowie linii telekomunikacyjnej
2) roboty drogowe w części ul. Grzybowej na odcinku od km 0+000 do km 0+067 polegające na:
a) wykonaniu nawierzchni drogowej
- ustawienie krawężników betonowych 20 x 30 cm na ławie betonowej,
- nawierzchnia z kostki brukowej gr. 8 cm
- podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm
- podbudowa z kruszywa naturalnego gr. 20 cm, 
- warstwa odcinająca z pospółki gr. 10 cm, 
- humusowanie z obsianiem skarp,
b) wykonaniu chodników i zjazdów
- ustawienie obrzeży betonowych 6 x 20 cm,
- wykonanie chodników z kostki brukowej gr. 6 cm,
- wykonanie zjazdów z kostki brukowej gr. 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm,
c) oznakowanie drogowe pionowe
3) roboty drogowe w części ul. Przekopka na odcinku od km 0+000 do km 0+061 polegające na:
a) wykonaniu nawierzchni drogowej
- ustawienie krawężników betonowych 20 x 30 cm na ławie betonowej,
- nawierzchnia z kostki brukowej gr. 8 cm
- podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm
- podbudowa z kruszywa naturalnego gr. 20 cm, 
- warstwa odcinająca z pospółki gr. 10 cm, 
b) wykonaniu zjazdów z kostki brukowej gr. 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm,
4) kanalizacja deszczowa w ul. Leśnej z rur PCV Ø 250 mm na odcinku od studni nr D31 do studni nr D34, wykonaniu studni rewizyjnych z kręgów betonowych, wykonaniu wpustów krawężnikowych z osadnikiem,
5) kanalizacja deszczowa w ul. Grzybowej z rur PCV Ø 400 mm na odcinku od studni nr D27 do studni nr D19, wykonaniu studni rewizyjnych z kręgów betonowych, wykonaniu wpustów krawężnikowych z osadnikiem, wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej i montaż studni osadnikowej.

 

Burmistrz Miasta Grajewo
19200 Grajewo
ul. Strażacka
Tel. 86 273 0 800
Fax. 86 273 0 803

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.