niedziela, 26 czerwca 2022

Przetargi

Rewitalizacja nadbrzeża jeziora

Urząd Miejski w Rajgrodzie
19 – 206 Rajgród
ul. Warszawska 32
Tel. 086 272-19-40

wykonanie dokumentacji technicznej: Rewitalizacja części nadbrzeża jeziora

Oryginalna treść ogłoszenia

 

1. W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy:
a) skierują do realizacji zamówienia osoby zdolne do wykonania zamówienia, tj. osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności drogowej (lub osobą posiadającą odpowiadające ww. uprawnieniom ważne uprawnienia uzyskane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub osobą, której odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych), osobę posiadającą uprawnienia w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (lub osobą posiadającą odpowiadające ww. uprawnieniom ważne uprawnienia uzyskane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub osobą, której odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych).
b) posiadają doświadczenie polegające na wykonaniu w okresie ostatnich 3 lat, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:
- co najmniej jednego zamówienia polegającego na wykonaniu dokumentacji dla inwestycji polegającej na urządzeniu terenów zielonych, parków itp.
2. Wykonawca udowodni spełnianie warunków udziału w postępowaniu przez złożenie oświadczeń i wykazów zgodnie z treścią wskazaną w formularzu ofertowym.

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.