środa, 8 lutego 2023

Przetargi

Remont nawierzchni dróg

Przedmiotem zamówienia jest „wykonywanie remontów nawierzchni dróg gruntowych na terenie miasta Grajewo w 2016r.”
Zakres robót obejmuje:
- równanie wraz z mechanicznym profilowaniem nawierzchni dróg gruntowych, 
- dowiezienie kruszywa drogowego, rozplantowanie w miejscach zadoleń i zagęszczenie mechaniczne. 
III. Opis warunków udziału w postępowaniu:
O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 
1/ posiadają wiedzę i doświadczenie, 
2/ dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 
3/ znajdują się sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

 

Urząd Miasta Grajewo
19-200 Grajewo
ul. Strażacka 6A

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.