czwartek, 7 grudnia 2023

Gmina Grajewo

Remont drogi w Mieruciach

 

W okresie od 15.11.2016 r. do 29.11.2016 r. Gmina Grajewo przeprowadziła „Remont nawierzchni drogi gminnej na odcinku od granic z Gminą Prostki do budynku gospodarczego w m. Mierucie”

Remont nawierzchni obejmował m. innymi  wykonanie remontu cząstkowego ubytków w istniejącej nawierzchni jezdni, jej skropienie emulsją asfaltowa, a następnie położenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego ośr. grubości 6 cm.

Wykonawcą prac było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Ełku Sp. z o.o. ul. Kolonia 1. 
Długość remontowanego odcinka wyniosła około 600 metrów, a wartość robót 99.961,95 zł.

Z inicjatywy Gminy Grajewo udało się porozumieć z Gminą Prostki odnośnie częściowego remontu drogi gminnej na odcinku od przejazdu kolejowo - drogowego do granicy z Gminą Grajewo o długości około 230 m. Prace zakończone zostały 29.11.2016 r. a ich wartość wyniosła 37.604,79 zł. Gmina Grajewo  w wyniku zawartego porozumienia przekazała dla Gminy Prostki dotację celową w wysokości 18.000,00 zł na remont tego odcinka.

piątek, 1 września 2023

Informacja

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.