poniedziałek, 2 października 2023

Przetargi

Rajgród: przebudowa drogi

Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 129516B i 129517B w Rybczyźnie


Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 129516B i 129517B w Rybczyźnie. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie przebudowy drogi gminnej nr 129516B (części działek nr ewid. 107 i 110, obręb Rybczyzna) długości ok. 380 m (odcinek A) oraz drogi gminnej nr 129517B (działka nr ewid. 111, obręb Rybczyzna) długości ok. 700 m (odcinek B). Zadanie będzie polegało na wykonaniu podbudowy oraz nowej konstrukcji w postaci trzykrotnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni dla kategorii ruchu KR-1 wraz z wykonaniem zjazdów na posesje przyległe. Szerokość jezdni 5,0m.

Szczegółowo zakres przedmiotu zamówienia i warunki realizacji określa SIWZ i załączniki

Gmina Rajgród 
19-206 Rajgród
ul. Warszawska 32

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.