sobota, 28 maja 2022

Przetargi

Radziłów: rozbudowa dróg

Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych na terenie Gminy Radziłów
 

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych na terenie Gminy Radziłów.
Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę lub rozbudowę następujących dróg gminnych:
Droga nr 162705B - Rydzewo Szlacheckie w km 0+000 do 1+500,00 
Droga nr 104152B - Czachy w km 0+650 do 1+110,00 
Droga nr 162972B - Łoje Awissa w km 0+000 do 0+780,00 
Droga nr 104137B - Rydzewo Szlacheckie w km 0+004,70 do 0+257,45
Droga nr 162519B - Kownatki w km 0+005 do 0+407,40
Droga nr 104151B - Brodowo w km 0+003,5 do 0+925,00
Zadanie przebudowy drogi nr 104151B w msc. Brodowo będzie obejmować jedynie roboty budowlane zlokalizowane na działkach nr 37 i nr 6 w obrębie wsi Brodowo. Odcinek drogi równy 3,5m położony na działce nr 18 w obrębie wsi Brodowo nie stanowi własności Gminy Radziłów oraz nie stanowi przedmiotu niniejszego zamówienia. 
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia jest dostępny na załączonych do SIWZ: projektach budowlanych i przedmiarach robót, dotyczących materii opisanej w części III pkt. 2 ppkt. a) - f) SIWZ.
Wykonawstwo prac w czasie jest uzależnione od harmonogramu ustalonego we wniosku o dofinansowanie. Jednocześnie Zamawiający informuje, że kolejność określona poniżej może ulec zmianie zarówno w obrębie poszczególnych etapów, jak i między etapami. 

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.