Powiat Grajewski

Przebudowa drogi powiatowej

Trwają prace związane z przebudową drogi powiatowej nr 1802B na odcinku ul. Konopska w Grajewie - Konopki. Wykonawcą robót budowlanych jest firma STRABAG Spółka z o.o. Przekazanie placu budowy nastąpiło 29 sierpnia bieżącego roku, a termin zakończenia prac planowany jest na 30 listopada 2016 r. Zadanie obejmuje przebudowę jezdni, chodników, istniejących zjazdów, odwodnienia oraz odnowione zostanie oznakowanie poziome i pionowe. Pierwsze prace związane z przebudową ul. Konopskiej rozpoczęły się 15 wrzesnia od rozebrania krawężników i płytek chodnikowych na długości 300 metrów od skrzyżowania z drogą krajową 61. Na początku października zakończone zostaną roboty związane z ułożeniem chodnika oraz wykonaniem zjazdów z kostki betonowej. Na dalszym odcinku drogi trwają nadal prace rozbiórkowe.

 

Całkowita wartość zadania wynosi 2 377 266,92 zł, w tym dofinansowanie z budżetu państwa w ramach programu wieloletniego pod nazwą ,,Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. Wkład własny powiatu grajewskiego to kwota 1 188 633,46 zł.  W kosztach realizacji zadania, we wkładzie własnym powiatu grajewskiego, partycypować będą Miasto Grajewo w kwocie 358 500,00 zł   i Gmina Grajewo w  kwocie 235 900,00 zł.

 

Przebudowa drogi stworzy możliwość bezpiecznego przejazdu dla maszyn rolniczych , podnieise bezpieczeństwo, poprawi warunki organizaowania transportu zbiorowego, dowozu uczniów do szkół oraz warunki korzystania ze zlokalizowanych w Grajewie dworców PKP i PKS.

 

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.