Powiat Grajewski

Przebudowa drogi powiatowej

,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1802B Grajewo (ul. Konopska) – Konopki – Cyprki – Kurki – Tarachy – Bęćkowo – Szczuczyn w km 0+000 – 3+430”

 

W dniu 29 sierpnia 2016 r. Zarząd Powiatu Grajewskiego podpisał umowę z Wykonawcą robót budowlanych, firmą STRABAG Spółka z o.o., mającą siedzibę w Pruszkowie przy ul. Parzniewskiej 10, na realizację zadania inwestycyjnego ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1802B Grajewo (ul. Konopska) – Konopki – Cyprki – Kurki – Tarachy – Bęćkowo – Szczuczyn w km 0+000 – 3+430”, na odcinku Grajewo (ul. Konopska) –Konopki. Jednocześnie w tym samym dniu dokonano przekazania placu budowy. Niebawem więc rozpoczną się roboty budowlane, których termin zakończenia został ustalony na dzień 30 listopada 2016 r.

Zakres robót obejmuje przebudowę nawierzchni bitumicznej polegającą na poszerzeniu szerokości jezdni do 6-6,5 m, przebudowę 4 przepustów rurowych, obustronne odtworzenie istniejących rowów odwadniających, wykonanie wjazdów z betonowej kostki brukowej, ułożenie chodników na ul. Konopskiej w Grajewie oraz w miejscowości Konopki, przebudowanie 6 skrzyżowań, wykonanie peronu przystankowego w miejscowości Konopki, wykonanie wyspy spowalniającej, ustawienie poręczy ochronnych, wykonanie kompletnego  oznakowania pionowego i poziomego.

Całkowita wartość zadania wynosi 2 377 266,92 zł, w tym dofinansowanie z budżetu państwa w ramach programu wieloletniego pod nazwą ,,Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” 1 188 633,46 zł. Wkład własny powiatu grajewskiego to kwota 1 188 633,46 zł.  W kosztach realizacji zadania, we wkładzie własnym powiatu grajewskiego, partycypować będą Miasto Grajewo w kwocie 358 500,00 zł   i Gmina Grajewo w  kwocie 235 900,00 zł.

 

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.