sobota, 25 czerwca 2022

Przetargi

Przebudowa drogi gminnej

Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 129541B Miecze.

W ramach przebudowy drogi planuje się wykonać w szczególności przebudowę nawierzchni, dostosowanie konstrukcji jezdni w celu uzyskania parametrów wymaganych dla zakładanej kategorii ruchu, roboty ziemne, odnowę i przebudowę zjazdów na posesje prywatne, odnowę oznakowania drogi, projektowana droga - szerokość 3,5 m, pobocza 0,75 m, zjazdy z kostki i betonu asfaltowego, jezdnia z betonu asfaltowego 4+4 cm, długość odcinka 843,32 m. Szczegółowo zakres przedmiotu zamówienia i warunki realizacji określa SIWZ i załączniki.

Gmina Rajgród
19206 Rajgród
ul. Warszawska 32

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.