Przetargi

Przebudowa dróg gminnych

Gmina Radziłów
19213 Radziłów
ul. Plac 500-lecia 14
Tel. 862 737 110

Przedmiot zamówienia jest podzielony na części i obejmuje przebudowę lub rozbudowę następujących dróg gminnych:

CZĘŚĆ I: a) Wypychy - droga nr 162508 B wraz z odcinkiem drogi powiatowej nr 1835 B obejmuje wykonanie: • Robót przygotowawczych • Robót ziemnych • Podbudowy • Nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej: warstwa wiążąca i ścieralna • Robót wykończeniowych • Elementów ulic b) Łoje – Awissa - droga nr 162973 B obejmuje wykonanie: • Robót przygotowawczych • Podbudowy • Nawierzchni: warstwy wiążącej • Robót wykończeniowych

CZĘŚĆ II: a) Konopki – Awissa - droga nr 104143 B obejmuje wykonanie: • Robót przygotowawczych • Robót ziemnych • Odwodnienia korpusu drogowego • Podbudowy z kruszyw • Robót wykończeniowych • Oznakowania dróg • Elementów ulic • Innych robót

CZĘŚĆ III: a) Szyjki - droga nr 104154 B oraz 162513 B obejmuje wykonanie: • Robót przygotowawczych • Robót ziemnych • Odwodnienia korpusu drogowego • Podbudowy z kruszyw • Robót wykończeniowych • Oznakowania dróg • Elementów ulic • Innych robót

CZĘŚĆ IV: a) Czachy - droga nr 104152 B obejmuje wykonanie: • Robót przygotowawczych • Robót rozbiórkowych • Robót ziemnych • Odwodnienia • Podbudowy z kruszyw • Robót wykończeniowych • Oznakowania dróg • Urządzeń bezpieczeństwa ruchu 2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia jest dostępny na załączonych do SIWZ: projektach budowlanych i przedmiarach robót i SSTWiORB, dotyczących w/w zadań. Dokumentacja stanowi załącznik do SIWZ. 3. Wykonanie robót budowlanych odbywa się przy użyciu materiałów budowlanych zapewnianych przez Wykonawcę. 

środa, 22 września 2021

URZĄD MIASTA GRAJEWO

czwartek, 2 września 2021

Powiat Grajewski

Komentarze (0)

Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.