Powiat Grajewski

Posiedzenie Rady Społecznej ZOL

W dniu 3 października 2016r w Gabinecie dyrektora ZOL odbyło się posiedzenie Rady Społecznej Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Szczuczynie. Spotkanie przeprowadził przewodniczący Rady Społecznej Pan Zygmunt Kruszyński - Starosta Grajewski.

Rada Społeczna Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Szczuczynie pozytywnie zaopiniowała plan finansowy. W czasie spotkania poruszane były bieżące sprawy z działalności ZOL.

Dyrektor Pani Elżbieta Niklińska udzielała odpowiedzi na zadane pytania i uwagi członków Rady Społecznej. Na zakończenie posiedzenia serdecznie podziękowała za wsparcie finansowe ze strony samorządu. Podziękowania skierowała również do Radnego Powiatu Grajewskiego Pana Janusza Marcinkiewicza za pomoc w pozyskaniu sprzętu od Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy dzięki któremu, poprawiły się warunki hospitalizacji.

Serdeczne podziękowania otrzymał również Burmistrz Miasta Szczuczyn Pan Artur Kuczyński za przekazane środki na modernizację pomieszczeń księgowości w części administracyjnej budynku ZOL, w kwocie 31 500,00 zł.

Porządek posiedzenia:

1. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
2. Aktualna sytuacja finansowa ZOL w Szczuczynie – stan na 31.08.2016r.
3. Przyjęce uchwały w sprawie zaopiniowania korekty Planu Finansowego ZOL w Szczuczynie na 2016 r.
4.Sprawy różne

 

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.