poniedziałek, 4 grudnia 2023

Powiat Grajewski

Posiedzenie PZZK

W dniu 01 lutego 2017r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Grajewie pod przewodnictwem Starosty Grajewskiego - Zygmunta Kruszyńskiego odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarzadzania Kryzysowego. Tematem spotkania była m.in. analiza zagrożeń na terenie powiatu, a w szczególności zagrożenia wirusem afrykańskiego pomoru świń (ASF) i wirusami wysoce zjadliwej grypy ptaków tzw. ptasiej grypy. W posiedzeniu na zaproszenie Starosty uczestniczyli również Burmistrzowie i Wójtowie (lub przedstawiciele), Kierownik ARiMR w Grajewie oraz Kierownik ZDR w Grajewie.  

Powiatowy Lekarz Weterynarii poinformował o potwierdzonych na terenie naszego powiatu 3 przypadkach obecności wirusa ASF u dzików (informowały o tym media).  Fakt ten nie  zmienia nic dla producentów trzody chlewnej, gdyż powiat grajewski już znajduje się w tzw. strefie niebieskiej zagrożenia ASF, która objęta jest największymi restrykcjami wprowadzonymi przez  Komisję Europejską 26 października ub.r. Zostały już wprowadzone środki zapobiegawcze, lecz należy dołożyć wszelkich starań, aby wirus się nie rozprzestrzeniał. Hodowcy trzody chlewnej (nawet Ci, którzy mają niewielkie stada, a nawet pojedyncze sztuki) i  podmioty zajmujące się handlem żywcem muszą  przestrzegać podstawowych zasad  tzw. bioasekuracji, które w największym skrócie polegają na wyłożeniu mat dezynfekcyjnych, wyeliminowaniu kontaktów hodowanych zwierząt, w tym psów i kotów ze zwierzętami dziko żyjącymi, wyeliminowaniu pasz i ściółki np. słomy z którą mogły mieć kontakt dzikie zwierzęta, ograniczeniu dostępu  osób postronnych itp.  Jak  stwierdzono, wirus może przenosić się zarówno z zarażonych dzików na trzodę chlewną, ale i odwrotnie – stwierdzono przypadki zarażenia świnia - dzik.  Istotnym czynnikiem jest również ograniczenie populacji dzików na naszym terenie i terenów ościennych.  

Powiatowy Lekarz Weterynarii  poinformował również o zagrożeniach wirusem tzw. ptasiej grypy. Na terenie naszego powiatu, ani powiatów ościennych nie stwierdzono przypadków występowania tego wirusa, ale zagrożenie może się zwiększyć w okresie zwiększonej migracji ptactwa dzikiego. W dalszej części posiedzenia Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny poinformował o zachorowaniach na grypę. Nie można mówić o epidemii, ale tylko w styczniu br. na grypę zachorowało 1212 osób - mieszkańców naszego powiatu. Jest to prawie połowa zachorowań z całego ub. r. Jak informuje Powiatowy Inspektor Sanitarny, najlepszym sposobem przeciwdziałania grypie  są  szczepienia  ochronne. Grypy nie można lekceważyć, ponieważ powikłania mogą być bardzo groźne dla zdrowia, a nawet życia.

Antoni Milewski - Naczelnik Wydziału Zarzadzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich  

 

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.