Powiat Grajewski

Posiedzenie PZZK

Posiedzenie PZZK poświęcone wirusowi ASF

Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego odbyło się 12 sierpnia 2016 roku. Uczestnikami spotkania byli przedstawiciele powiatowych służb, inspekcji i straży oraz wójtowie i burmistrzowie z terenu powiatu grajewskiego. Spotkanie poświęcone było omówieniu możliwości reagowania służb, inspekcji i straży powiatowych w przypadku wystąpienia afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu grajewskiego.

Powiatowy Lekarz Weterynarii Pan Józef Matyskieła przedstawił plan działań w sytuacji zagrożenia wirusem określanym mianem afrykańskiego pomoru świń (ASF). Przekazał, że realizowane są działania prewencyjne: monitoring świń i dzików w kierunku ASF, działania informacyjne dla podmiotów prowadzących działalność związaną z produkcją żywności pochodzenia zwierzęcego oraz pasz, rolników, myśliwych. Mówił także o tym jak rozpoznać objawy ASF i o konieczności natychmiastowego powiadomienia o podejrzeniu choroby powiatowego inspektoratu weterynarii lub zgłoszenia podejrzenia do właściwego wójta, czy burmistrza. Powiatowy Lekarz Weterynarii przekazał, że na Podlasiu stwierdzono już 9 ognisk ASF.

Afrykański pomór świń (ASF) to szybko szerząca się, zakaźna choroba wirusowa, na którą podatne są świnie domowe oraz dziki. Ludzie nie są wrażliwi na zakażenie wirusem ASF w związku, z czym choroba ta nie stwarza zagrożenia dla ich zdrowia i życia. Najczęstszym sposobem zakażenia zwierząt jest bezpośredni lub pośredni kontakt ze zwierzętami zakażonymi. W przypadku terenów o wysokim zagęszczeniu gospodarstw utrzymujących świnie, rozprzestrzenianie się wirusa między gospodarstwami jest stosunkowo łatwe za pośrednictwem osób odwiedzających gospodarstwo, jak również przez zakażoną paszę, wodę, wyposażenie oraz skarmianie zwierząt odpadami kuchennymi (zlewkami).

 

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.