środa, 26 stycznia 2022

Powiat Grajewski

Ogłoszenie

ZAWIADOMIENIE

STAROSTY GRAJEWSKIEGO

z dnia 28.12.2021 r.

 

o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej pod nazwą  „Budowa dróg i brakującej infrastruktury technicznej na os. Jana Pawła II w Grajewie”

 


       Zgodnie z art. 11f. ust. 3. i 4. ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. 2020 poz. 1363 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 06 września 2021 r. Roberta Roman reprezentującego Mplan sp. z o.o., ul. Osińskiego 2/6, 13-100 Nidzica na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Miasta Grajewo, ul Strażacka 6A, 19-200 Grajewo – Starosta Grajewski wydał w dniu 28 grudnia 2021 r. decyzję nr 3/2021  o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą „Budowa dróg i brakującej infrastruktury technicznej na os. Jana Pawła II w Grajewie”.

 

      Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej jest jednocześnie decyzją zatwierdzającą projekt podziału nieruchomości oraz zatwierdzającą projekt budowlany. Nieruchomości wydzielone liniami rozgraniczającym i tereny ustalone decyzją o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej stanowią linie podziału nieruchomości i stają się z mocy prawa własnością jednostki samorządu terytorialnego – Miasta Grajewo. Stronami postepowania w sprawie są – właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości, położonych na działkach usytuowania obiektu i nieruchomości znajdujących się w obszarze linii rozgraniczających określających niezbędne granice terenu pod projektowane obiekty budowlane.                               

 1. Granice lokalizacji inwestycji obejmują następujące nieruchomości:   działki o nr ewidencyjnych :

4431,  4430, 2113/25, 2113/26, 2120/1, 2119/2, 2128/1, 2129/1, 2119/3, 2118/4, 2116/1, 2129/3, 2130/2, 2130/4, 2131/3, 2131/2, 2138/3, 2139/8,   2138/2,  2128/5, 2139/1, 2120/5, 2113/23, 2128/3, 2120/3, 2113/16, 2059/2, 2059/12, 2059/5, 2048/33, 2048/26, 2047/6, 2047/2, 2046/19, 2046/8,  2139/15, 2140/3, 2131/4, 2139/9, 2132/2, 2138/4, 2133/14, 2137/9, 2140/1, 2137/10, 2137/4, 2136/8, 2136/5, 2136/3, 2133/7, 2130/6, 2135/8, 2133/6, 2133/4, 2134/3, 2135/1, 2197/1, 2080/1   Obręb ewidencyjny 0001 Grajewo, jednostka ewidencyjna 200401_1 Grajewo.

 

2. Działki o nr ewidencyjnych : 2131/3, 2131/4, 2132/2, 2131/2, 2128/5, które będą w całości przejęte na rzecz Miasta Grajewo.

 

Decyzja wraz z załącznikami znajduje się do wglądu w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym Starostwa Powiatowego w Grajewie, ul. Strażacka 6B, pokój nr 23, 24                              w godzinach 730-1530,   tel. 86 2738469.

 

Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Podlaskiego za pośrednictwem Starosty Grajewskiego w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

piątek, 21 stycznia 2022

LIII Sesja Rady Powiatu Grajewskiego

czwartek, 30 grudnia 2021

Kondolencje

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.