wtorek, 21 września 2021

Gmina Grajewo

Ogłoszenie

dotyczący sprzedaży w formie bezprzetargowej działki Nr 89 o powierzchni 0,0100 ha położonej na terenie wsi Pieniążki

WÓJT GMINY GRAJEWO

 

Działając  na  podstawie  art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2016 r. poz.2147 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie  Urzędu Gminy Grajewo ul. Komunalna 6 w dniach 07-03-2016 do 27-03-2017 r. wywieszono na tablicy ogłoszeń  wykaz  dotyczący sprzedaży w formie bezprzetargowej działki Nr 89 o powierzchni 0,0100 ha położonej na terenie wsi Pieniążki.

W/w  wykaz znajdują się na tablicach ogłoszeń: Urzędu Gminy Grajewo i w miejscowości  Pieniążki oraz na stronie internetowej - BIP - ie  Urzędu.

Szczegółowe informacje dotyczące w/w wykazu  można uzyskać w Urzędzie Gminy Grajewo, ul. Komunalna 6, pokój nr 3 tel.(86)273 0141.

 

 

WÓJT

mgr inż. Stanisław Szleter

 

 


                   Wykaz  dotyczący sprzedaży  nieruchomości Nr 89 położonej na terenie wsi Pieniążki .

 

Wójt Gminy Grajewo podaje do  publicznej wiadomości, że przeznaczył do sprzedaży w formie bezprzetargowej działkę Nr 89 o powierzchni 0,0100 ha położoną na terenie wsi Pieniążki, na rzecz właścicieli działek sąsiednich Nr 91, Nr 88, Nr 90/2 położonych  na terenie wsi Pieniążki w celu poprawienia  warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, która nie może  być zagospodarowana jako odrębna nieruchomość.

Opis nieruchomości:

-R IV b           – 0,0100 ha

Działka nr 89 znajduje się na terenie na którym  nie ma  opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Grajewo bądź  decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

W/w działka posiada urządzoną w Sądzie Rejonowym w Grajewie Księgę Wieczystą  LM1G 00021452/1.

Cena  działki   Nr 89 położonej  na terenie wsi Pieniążki  wynosi   2 550,00 zł.

 

            Osoba której przysługuje  pierwszeństwo  w nabyciu  nieruchomości na podstawie  art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz.2147 z późn.zm.) lub jest ona poprzednim  właścicielem  zbywanej  nieruchomości pozbawionym prawa własności tych  nieruchomości przed dniem  5 grudnia 1990r.  albo jego spadkobiercą może złożyć wniosek o nabycie  opisanej nieruchomości  do 6 tygodni  licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Grajewo, ponadto informacja o wywieszeniu wykazu została podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej, na stronie internetowej BIP-ie  Urzędu oraz przekazana  sołtysowi  wsi Pieniążki w celu wywieszenia na tablicy ogłoszeń .

 

Informacje  dotyczące w/w nieruchomości  można uzyskać w pokoju nr 3  Urzędu Gminy Grajewo, ul. Komunalna 6 tel.(86) 2730141.

 

 

                                                                                                          W Ó J T

                                                                                              mgr inż. Stanisław Szleter

poniedziałek, 20 września 2021

Kreatywne spotkania w Wojewodzinie

Komentarze (0)

Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.