środa, 8 lutego 2023

Gmina Grajewo

Ogłoszenie

Wójt Gminy Grajewo podaje do publicznej wiadomości wykazy sprzedaży działek numer 151 oraz 154 w Łosewie

Działając  na  podstawie  art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2016 r., poz.2147 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie  Urzędu Gminy Grajewo ul. Komunalna 6 w dniach 23.02.2017 do 15.03.2017 r. wywieszono na tablicy ogłoszeń następujące wykazy dotyczące :

-sprzedaży działki nr 151 w Łosewie,

-sprzedaży działki nr 154 w Łosewie.

W/w wykazy znajdują się na tablicach ogłoszeń: Urzędu Gminy Grajewo i w miejscowości Łosewo  oraz na stronie internetowej i  BIP - ie  Urzędu.

Szczegółowe informacje dotyczące w/w wykazu  można uzyskać w Urzędzie Gminy Grajewo, ul. Komunalna 6, pokój nr 3 tel.(86)273 01 41.

 

                                                                                     W Ó J T

                                                                           mgr inż. Stanisław Szleter

 W załączeniu:

-wykaz 151 Łosewo

-wykaz 154 Łosewo

poniedziałek, 5 grudnia 2022

Gratulacje - INTERMARCHE

poniedziałek, 28 listopada 2022

Apel o pomoc

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.