środa, 8 lutego 2023

Powiat Grajewski

  • 1 komentarzy
  • 7171 wyświetleń

Modernizacja w ZS Wojewodzin


"Kompleksowa termomodernizacja budynku internatu i warsztatów szkolnych w Zespole Szkół w Wojewodzinie"


31 października 2016 r. dokonano  odbioru robót  budowlanych wykonanych w związku z realizacją projektu nr WND-RPPD.05.03.01-20-0011/15 pt.: ,,Kompleksowa termomodernizacja budynku internatu warsztatów szkolnych w Zespole Szkół w Wojewodzinie”, realizowanego zgodnie z zawartą umową nr UDA-RPPD.05.03.01-20-0011/15-00 z dnia 07 czerwca 2016 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna Działania 5.3 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej Poddziałania 5.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne. 

Projekt zakładał głęboką kompleksową termomodernizację budynku internatu i warsztatów szkolnych w Zespole Szkół w Wojewodzinie. W ramach projektu zostały wykonane takie działania jak: roboty rozbiórkowe, wykopy, roboty odtworzeniowe, remont i docieplenie stropodachów, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie ścian zewnętrznych, roboty elektryczne, instalacje c. o., roboty sanitarne, kolektory słoneczne do wspomagania  przygotowania ciepłej wody użytkowej. Podjęte działania wpłyną znacznie na zmniejszenie strat ciepła w budynkach, a tym samym komfort przebywania w nich znacznie się zwiększy.  

Cel strategiczny projektu to poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym poprzez termomodernizację, inteligentne zarządzanie energią i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej. Cel bezpośredni projektu to poprawa efektywności energetycznej budynku internatu (zmniejszenie zapotrzebowania na energię) oraz budynku warsztatów szkolnych poprzez redukcję kosztów ogrzewania, co wpłynie jednocześnie na obniżenie kosztów funkcjonowania instytucji publicznej; podniesienie świadomości pracowników użyteczności publicznej  w zakresie oszczędności gospodarowania energią.

Całkowita wartość projektu, zgodnie z umową o dofinansowanie  to kwota 1 722 123,98 zł, kwota dofinansowania z UE  1 377 699,12 zł, wkład własny Powiatu Grajewskiego 344 424,86 zł. 

 

Komentarze (1)

Czy ta kwota dofinansowania to po korekcie finansowej czy przed ??

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.