Powiat Grajewski

 LXXVI sesja Rady Powiatu Grajewskiego

 LXXVI sesja Rady Powiatu Grajewskiego odbędzie się w dniu 25.05.2023 r. (czwartek) o godz. 16:00  w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Grajewie, ul. Strażacka 6B. Sesja będzie miała charakter nadzwyczajny.

 


Porządek obrad:

  • Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  • Przedstawienie porządku obrad.
  • Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Grajewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2022 rok.
  • Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Grajewskiego na rok 2023.
  • Wolne wnioski, zapytania i sprawy różne.
  • Zamknięcie sesji.   

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.