Powiat Grajewski

LIV sesja Rady Powiatu (11.02)

LIV sesję Rady Powiatu Grajewskiego odbędzie się w dniu 11 lutego 2022 r. (piątek) o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Grajewie, ul. Strażacka 6B. Sesja będzie miała charakter nadzwyczajny i zostanie przeprowadzona w formie on-line.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie zmian w budżecie Powiatu Grajewskiego na rok 2021,
b) w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Grajewskiego na lata 2022-2025,
c) w sprawie powierzenia Gminie Rajgród prowadzenia zadania zarządzania drogą powiatową.
4. Wolne wnioski, zapytania i sprawy różne.
5. Zamknięcie sesji.

poniedziałek, 26 września 2022

LXIV sesja Rady Powiatu (30.09)

czwartek, 25 sierpnia 2022

LXIII sesja Rady Powiatu Grajewskiego

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.