piątek, 19 sierpnia 2022

Powiat Grajewski

LIII Sesja Rady Powiatu Grajewskiego

  • LIII Sesja Rady Powiatu Grajewskiego odbyła się w dniu 21 stycznia 2022 r. (piątek) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Grajewie, ul. Strażacka 6B. Sesja miała charakter zwyczajny.

Porządek obrad:

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

Przedstawienie porządku obrad.

Przyjęcie protokołu z LII sesji Rady Powiatu Grajewskiego.

Informacja Przewodniczącego Zarządu z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu w okresie od ostatniej sesji.

Sprawozdanie z działalności Komisji bezpieczeństwa i porządku Powiatu Grajewskiego w 2021 r.

 

Podjęcie uchwał:

w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2022 r.,
w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Grajewskiego na 2022 r.,
w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Grajewskiego na lata 2022-2025,
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Grajewskiego na rok 2022.

 

Przyjęto uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Grajewskiego na rok 2022. Dochody powiatu zaplanowano na 66 119 819,00 zł, a wydatki na 73 906 012,00 zł. W głosowaniu udział wzięło 16 radnych, z których 13 było za przyjęciem uchwały, a trzech wstrzymało się od głosu.

Wolne wnioski, zapytania i sprawy różne.

Zamknięcie sesji.

Transmisje z sesji Rady Powiatu Grajewskiego dostępne są online na stronie: https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/853/rada-powiatu-grajewskiego.htm 

 

 

  • W dniu  21 stycznia (piątek) br. o godz. 9:30  w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Grajewie, ul. Strażacka 6B, odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu, Polityki Społecznej i Gospodarczej Rady Powiatu Grajewskiego.

Porządek obrad:

Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.

 

Analiza projektów uchwał skierowanych na sesję Rady Powiatu:

 

a) w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2022 r.,
b) w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Grajewskiego na 2022 r.,
c) w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2022-2025,
d) w sprawie uchwalenia budżetu powiatu grajewskiego na rok 2022.

 

 

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.